Thursday, February 16, 2012

Greek Orthodox Church BETRAYS HELLENISM


The Greek Orthodox Church around the world no longer has a policy of maintaining and keeping alive the Hellenic identity, language, culture or Hellenic heritage.
It is now only interested in expanding the number of Orthodox Christians in its ranks.
Aristotellis Alexandridis

Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία σε όλο τον κόσμο δεν έχει πλέον την πολιτική της,
τη διατήρηση, και να διαιωνίσουν την ελληνική ταυτότητα, τη γλώσσα, τον πολιτισμό ή την
Ελληνική κληρονομιά.
Τώρα μόνο ενδιαφέρεται για την επέκταση του αριθμού των
Ορθόδοξων Χριστιανών στις τάξεις της.
Aristotellis ΑλεξανδρίδηςWe should and must be concerned in the well being of Hellenism all around the world!
Θα έπρεπε και πρέπει να ανησυχούμε για την ευημερία του Ελληνισμού σε όλον τον κόσμος!

ΕΠΙΚΉΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
Από τα αρχαία χρόνια, στην κηδεία ενός αγαπημένου προσώπου ήταν η παράδοση προς τιμήν του κεκοιμημένων με μία ομιλία (επικήδειος λόγος) που καταβάλλονταν ως προς τη γιορτή και ζωή του εκλιπόντος, αναγνωρίζοντας και τιμώντας τις καλές πράξεις του, τα κατορθώματα του και της συνεισφορές των κεκοιμημένων προς την οικογένεια του, τους συνανθρώπους του και την πολιτεία.
Αυτό είναι και υπήρξε για χιλιάδες χρόνια η υποχρέωση από εκείνους που έχουν επιβιώσει του αποβιώσαντος και το δικαίωμα αυτών που έχουν αναχώρηση, σύμφωνα με την ελληνική παράδοση.
Απαγορεύεται αυστηρά για οποιονδήποτε να αρνηθεί αυτά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο Ναό σε νεκρώσιμη ακολουθία. Θεωρείται τεράστιο έγκλημα και αδίκημα να το πράξει αυτό οποιοσδήποτε, σύμφωνα με τις διδασκαλίες της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας και Τιμής, και την ελληνική παράδοση.
FUNERAL ORATION
From ancient times, at the funeral of a loved one it was the tradition to honour the departed one with a speech (a funeral oration) that celebrated and paid respect to his or her life, the good deeds, the achievements and the contributions of the departed one.
This is and has been for thousands of years an obligation by those that have survived the deceased and a right of the departed ones in the Hellenic tradition.
It is strictly forbidden for anyone to deny these rights and obligations to be carried out in the Temple at a funeral service. It is considered an enormous crime to do so by the teachings of the Hellenic National Religion & Honour and the Hellenic tradition.WHAT DOES A.H.E.P.A. STAND FOR?

If AHEPA was truly dedicated to the protection and promotion of HELLENISM, IT WOULD BE PROMOTING TO ITS MEMBERS and the broader HELLENIC COMMUNITY around the WORLD, the “HELLENIC NATIONAL RELIGION and FAITH", instead of the “Jewish Christian Religion” it is promoting!!!!!!

We believe that A.H.E.P.A. should also allow Greeks who are members of the “HELLENIC NATIONAL RELIGION” to become members!

By not doing so, this is not only wrong, but immoral, unethical and unpatriotic.


The rule stating that one should be a Christian in order to be able to become a member should be modified, so that it states that one should either be a “Christian” or a member of the “Hellenic National Religion” to be able to become a member.
Furthermore we believe that at its meetings passages from the works of the ancient Greek philosophers should be read out to the members instead of readings from the Old and New Testaments!

After all the ancient Greek philosophers are the true fathers of the Hellenic Nation and the Hellenic people!


ΤΙ ΕΊΝΑΙ Η ΑΧΕΠΑ;

Αν η ΑΧΕΠΑ ήταν πραγματικά αφιερωμένη στην προστασία και την προώθηση του Ελληνισμού, θα προωθούσαν στα μέλη τους και την ευρύτερη Ελληνική κοινότητα ανά τον Κόσμο, την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, αντί την «εβραϊκή Χριστιανική Θρησκεία" που προωθεί!!


Εφόσον δεν το πράξουν,  δεν είναι μόνο ένα λάθος, αλλά είναι μια ανήθικη και ανθελληνική πράξη.Πιστεύουμε ότι A.H.E.Π.A. πρέπει επίσης να επιτρέπει Έλληνες που είναι μέλη της
"ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ" να γίνουν μέλη του!


Ο κανόνας που να δηλώνει ότι κάποιος πρέπει να είναι Χριστιανός, προκειμένου να είναι σε θέση να
γίνετε μέλος θα πρέπει να τροποποιηθεί, ούτως ώστε να διευκρινίζει ότι πρέπει κανείς:
είτε να είναι «Χριστιανός» ή μέλος της "Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας" για να
να είναι σε θέση να γίνει μέλος.
Επιπλέον, πιστεύουμε ότι κατά τις συνεδριάσεις της, αποσπάσματα από τα έργα των
αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων θα πρέπει να διαβάζουντε  στα μέλη αντί
αναγνώσεις από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη!

Μετά από όλα αυτά, πρέπει επιτέλους να αναγνωρίσουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι είναι οι αληθινοί πατέρες του Ελληνικού Έθνος και του Ελληνικού Λαού!


THE INTEREST OF THE CHURCH IS MORE IMPORTANT THAN THE INDIVIDUAL MORE IMPORTANT THAN THE FAMILY
EVEN MORE IMPORTANT THAN THE HELLENIC NATION! ‘‘Archbishop Christodoulos!!!''
Shame!
ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ!!! ''ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ!''
Ντροπή....σου........

The Greek Orthodox Christian Religion and Church, believes that our forefathers are Abraham, Moses, Isaac, Rebecca and Sara etc.
The Greek Orthodox Christian Church and Religion teaches us Hellenes that we are the descendants of the Jews !!!
THIS IS THE OFFICIAL GREEK ORTHODOX CHRISTIAN DOCTRINE and BELIEF SYSTEM !!!
WE DOΝ'Τ  BELIEVE THIS RUBBISH THAT UNDERMINES THE DIGNITY(αξιοπρέπεια ) OF THE HELLENIC PEOPLE !!!
LONG LIVE HELLAS !!!
LONG LIVE THE HELLENIC PEOPLE !!!
LONG LIVE : THE HELLENIC NATIONAL RELIGION and HONOUR !!!
LONG LIVE HELLENIC PHILOSOPHY THAT GAVE THE WORLD THE GREATEST KNOWLEDGE NEEDED FOR HUMAN PROGRESS !!!

Η Ελληνική Ορθόδοξη Χριστιανική Θρησκεία και Εκκλησία, πιστεύει ότι οι πρόγονοί μας είναι ο Αβραάμ, ο Μωυσής, ο Ισαάκ, και η Ρεββέκα, Σάρρα κλπ.
Η Ελληνική Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία και Θρησκεία μας διδάσκει ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε οι απόγονοι των Εβραίων!
Αυτή είναι η επίσημη θέση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης (ΔΟΓΜΑ και ΠΙΣΤΕΥΩ!)
Εμείς  δεν πιστεύουμε  αυτά τα "ανόητα πράγματά" που υπονομεύουν την αξιοπρέπεια του Ελληνικού λαού μας και προσβάλουν την μνήμη των προγόνων μας!
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ!
ΖΗΤΩ ο Ελληνικός Λαός!
Ζήτω η: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ!
Ζήτω η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ που έδωσε στον Κόσμο τη Μεγαλύτερη ΓΝΩΣΗ που απαιτήτο για την ανθρώπινη πρόοδό !!!Φίλοι χριστιανοί με τι αποδείξεις θεωρήσετε της Εβραίο βασιζόμενες θρησκείες ανώτερες και όλες της άλλες της βάζετε στη κατηγορία των κατώτερων υποτιμώντας τις ως παγανιστών;;;

Γιατί δεν παραδέχεστε την γενοκτονία των Ελλήνων που έπραξαν οι χριστιανοί κάτω από την επίβλεψη και νόμιμες διαταγές και εντολές των Ρωμαίων κατακτητή στα χρόνια του 4 ου αιώνα μ.χ. έως το 1453 μ.χ. στην λεγόμενη Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ;;;


For more information Google: The Future of Hellenism in America, Australia and E.U.
Or Google - HELLENIC NATIONAL RELIGION and HONOUR –

COMMUNISM – A MASSIVE FAILURE –

After the massive failure and collapse of COMMUNISM some 20 to 25 years ago, it is totally incomprehensible for logical people to understand how one can still believe in COMMUNISM!!!!! It is totally irresponsible for one to believe in communism and to call them a communist!!!! What we now need more than ever is HUMANITARIAN CAPITALISM, (not communism, not socialism and not “The Law of The Jungle” capitalism), with a “Democratic Parliamentary System of Government” and an element of strong “human rights and a free press”.


Αν κάθε Έλληνας καταφέρει μέσα στο 2012 να αγοράσει ελληνικά προϊόντα αξίας 1.000 ευρώ στη θέση ξένων προϊόντων που αγόρασε πέρυσι, τότε θα προστεθεί στην προβληματική ελληνική οικονομία το αστρονομικό ποσό των 12 δις ευρώ.!!!!! Ολόκληρο το περιβόητο ΕΣΠΑ που υποτίθεται ότι θα αναζωογονούσε τη χώρα, είναι 18 δις για τέσσερα χρόνια. Στροφή στο ελληνικό τρόφιμο, στο ελληνικό ποτό, στροφή στον Έλληνα παραγωγό. Και σιγά-σιγά, στροφή στο ελληνικό ρούχο και το ελληνικό παπούτσι. ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΧΟΥΝ BARCODE ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ 520 !!! ...ΠΡΙΝ ΑΓΟΡΑΣΕΙΣ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΨΑΞΤΟ... (Αντίγραψέ το και εσύ στον τοίχο σου, να δουν όλοι)

Όχι άλλη ΞΕΝΟΜΑΝΊΑ! ζήτω τα πάντα που είναι ελληνικά!


Η Εβραίο-χριστιανοί πιστεύουν  πως όλοι γεννιόμαστε αμαρτωλοί... π.χ. ένα παιδί γεννιέται αμαρτωλό;; μα πόσο χυδαία είναι αυτή η δήθεν φιλοσοφία !

Εμείς η 'Ελληνες λέγομαι πως:

Η αμαρτία είναι μια ανύπαρκτη ασθένεια.
Εφευρέθηκε για να σου πουλάει ανύπαρκτες θεραπείες.

ΕΛΕΥΘΈΡΩΣΕ ΤΟ ΜΥΑΛΌ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΚΈΨΟΥ!

ΈΤΣΙ ΓΊΝΕΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ!


The Jewish-Christians believe that everyone is born sinful (A SINNER)...e.g. a new born baby is a sinner ?? ....what a horrible and dreadfull  thing this so-called religious philosophy  is !

We Hellenes say that:

Sin is a none xistent disease.
It has been invented to sell you non-existent treatments.

RELEASE your mind and THINK!

THIS IS HOW YOU BECOME A HELLENE! (A GREEK)


To your right click on 2010 for the article:
THE FUTURE 0F HELLENISM IN AMERICA, AUSTRALIA and E.U.
Is there a future for Hellenism? Will Hellenism Survive? Do we want to survive as a Hellenic people?ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΓΑΜΟΣ = ΕΒΡΑΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ
GREEK ORTHODOX WEDDING CEREMONY IS ALL JEWISH


ΟΙ ΕΥΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΕΙ Ο ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΟΝ ""ΕΛΛΗΝΙΚΟ"" ΓΑΜΟ.

Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός Ημών, ως ευλογήσας τον Αβραάμ και την Σάρραν. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός Ημών, ως ευλογήσας τον Ισαάκ και την Ρεβέκκαν. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός Ημών, ως ευλογήσας τον Ιακώβ και πάντας τους πατριάρχας. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός Ημών, ως ευλογήσας τον Ιωσήφ και την Ασυνέθ. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός Ημών, ως ευλογήσας τον Ιωακείμ και την Άνναν. Ευλόγησον αυτούς, Κύριε ο Θεός Ημών, ως ευλογήσας τον Ζαχαρίαν και Ελισάβετ. Διαφύλαξον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως διεφύλαξας τον Νώε εν τη κιβωτώ. Διαφύλαξον αυτούς, Κύριε ο Θεός ημών, ως διεφύλαξας τον Ιωνάν εν τη κοιλία του κήτους…Μνημόνευσον αυτών, Κύριε ο Θεός ημών, ως εμνημόνευσας του Ενώχ, του Σήμ, του Ηλία…». Αυτή είναι η «ευχή», που παίρνουν οι ρωμιοί από τον ορθόδοξο ιερέα...........και μετά ΄ ήρθε το σκοτάδι !!

THE WISHES and BLESSINGS THAT THE PRIEST READS IN A
“ GREEK ORTHODOX CHRISTIAN MARRIAGE "

Bless them, Lord our God, to bless Abraham and
Sarah. Bless them, Lord our God, blessed as Isaac and
to Rebecca. Bless them, Lord our God, as Jacob blessed
and all the patriarchs. Bless them, Lord our God, as
blessed Joseph and Asyneth. Bless them, Lord our God,
as blessed Joachim and Annan. Bless them, Lord God
Ourselves as blessed Zacharias and Elizabeth. Preserving them, Lord
God, as you saved Noah in his ark. Preserving them, Lord
God, as you saved Iona in the belly of the whale mentioned the ...
them, O Lord our God, as emnimonefsas of Enoch, of Shem, Elijah ... ".
This is the "blessing" the Greeks got/get from the Orthodox
Priest ........... and then came/comes darkness!
Οι χριστιανοί λένε, Βαπτίζετε ο δούλος του Θεού........

Εμείς λέμε,

πάντας ἐλεύθερους ἀφῆκε θεός, οὐδένα δοῦλον ἡ φύσις πεποίηκε. (Ἀλκιδάμας)

Απόδοση

Οι Θεοί όλους τους έχει ελεύθερους, η φύση δεν έκανε κανένα δούλο.

Christians say, the servant (slave) is baptized in the name of .......
We say,
Proverbs and Sayings of our ancient ancestors-

The gods always allowed everyone to be free, nature did not make anyone a slave. (Alkidamas)
Πάσχα - Easter

Είναι η εποχή του έτους, όταν οι άνθρωποι γιορτάζουν και πάλι τη ζωή ενός Εβραίου ανθρώπου με το όνομα Ιησούς που υποτίθεται περπάτησε στο νερό, διέπραξε πολλά θαύματα, σταυρώθηκε και πέθανε στο σταυρό και τρεις μέρες αργότερα αναστήθηκε από τους νεκρούς.
Είμαι Έλληνας, δεν μπορώ, και δεν πιστεύω ότι αυτό είναι δυνατό, είναι μεταφυσικό και παράλογο απορριμμάτων που πηγαίνει ενάντια στους νόμους της φύσης!

It’s that time of the year when people once again celebrate the life of a Jewish man named Jesus that supposedly walked on water, committed many miracles, was crucified and died on the cross and three days later rose from the dead.
I am a Hellene, I cannot, and I do not believe this impossible, metaphysical and illogical rubbish that goes against the laws of nature!


Είμαι Έλλην
Το Πάσχα δεν σημαίνει τίποτα για μένα
Δεν είναι μέρος της αυθεντικής Ελληνικής κληρονομιάς μου!!!

I am a Hellene
Easter means nothing to me
It is not part of my authentic Hellenic heritage!!!

Aristotellis AlexandridisΗ ΑΡΧΉ ΤΟΥ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟΎ
Απόστολος Παύλος Εβραίος Σαούλ: "Οι δούλοι να υπακούετε στους κατά σάρκα κυρίους σας με φόβον και τρόμον, με ευθύτητα και ειλικρίνειαν της καρδίας σας, σαν να υπακούετε στον Χριστόν. Όχι δε με υποκριτικήν εξωτερικήν υποταγήν, που γίνεται έτσι για τα μάτια και εφ' όσον σας βλέπουν οι κύριοί σας, όπως κάμνουν αυτοί που επιδιώκουν να αρέσουν στους ανθρώπους, αλλά να υπακούετε σαν δούλοι του Χριστού, πράττοντες το θέλημα του Θεού με όλην σας την ψυχήν• με την καλήν και ευμενή διάθεσιν, σαν να υπηρετείτε τον Κύριον και όχι ανθρώπους."
Προς Εφεσίους 6.5-6.7Κάνετε ένα κλικ στα δεξιά σας, στο 2010 για το άρθρο:
‘Έχει μέλλον ο Ελληνισμός; Θα επιβίωση ο Ελληνισμός; Θέλουμε να επιβιώσουμε ως λαός ως 'Ελληνες;

1 comment:

  1. This comment has been removed by a blog administrator.

    ReplyDelete