Tuesday, July 3, 2012

Observations & Comments – Παρατηρήσεις και Σχόλια«Η ελευθερία δεν είναι τίποτα
αλλά μια ευκαιρία να
γίνουμε καλύτεροι »

"Freedom is nothing
but a chance to
become better''


Aristotellis Alexandridis
Ελληνική Εθνική Θρησκεία και Τιμή
Ελληνική Εθνική Θρησκεία και Πίστη
Ποιοι ήταν πραγματικά οι θεοί της αρχαίας Ελλάδα;;;  ??? Οι θεοί ήταν απλώς σύμβολα;;??
Οι Θεοί δεν ήταν πραγματικά υπερ Θεού, ανθρώπινα όντα;;; Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν αρκετά επιχειρήματα για να μας πείσουν ότι οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων ήταν οι νόμοι που ελέγχουν και διέπουν τον Κόσμο (το Σύμπαν), και όχι απλώς σύμβολα που εκφράζουν και εκπροσωπούν τους νόμους που ελέγχουν και διέπουν τον Κόσμο (το Σύμπαν), καθώς αυτή ήταν και η άποψη μιας μεγάλης μερίδας των φιλοσόφων, Στωικοί (οι πατέρες του Ελληνικού λαού), οι οποίοι πίστευαν ότι οι μύθοι των Θεών δεν έχουν κυριολεκτική έννοια αλλά, αντίθετα, είναι χρήσιμες αλληγορικές αφήγησης, για να βοηθήσει τους ανθρώπους (τους 'Ελληνες) να κατανοήσουν τον Κόσμο, τη φύση και το ρόλο και τη σημασία που έχει η ανθρωπότητα στον κόσμο μας, που με την σειρά τους επηρέασαν τη δημιουργία της Ελληνικής σκέψης, και έδωσε νόημα στην δημιουργία του Ελληνικού πολιτισμού.
Όταν όλοι οι Θεοί μας, με άλλα λόγια, όλοι οι νόμοι που διέπουν και ελέγχουν των Κόσμο (το Σύμπαν) είναι ενωμένοι και έχουν ενσωματωθεί σε ένα, αποτελούν και εκπροσωπούν, των μόνο και αληθινό Θεό του Ελληνικού λαού, τον Θεό τις "Φύσης".
Εμείς φυσικά έχουμε την αγάπη και τον σεβασμό μέσα από αυτές τις αλληγορικές αφηγήσεις για τους Θεούς μας και τους νόμους του σύμπαντος που αποτελούν, μαζί, την έννοια που δίνουν στον πολιτισμό και την κληρονομιά μας.
Who were really the gods of ancient Greece? The gods were merely symbols?
They were not truly super God, human beings? The truth is that there are enough arguments to convince us that the Gods of the ancient Greeks were not only symbols that expressed and represented the laws that governed the Cosmos, but they actually were and are the laws that govern the Cosmos, as this was also the view of a large portion of philosophers, Stoics (the fathers of the Hellenic people). They also believed that the myths of the Gods had no literal meaning but instead were/are useful allegorical narratives, to help the Hellenic people to understand the Cosmos, nature and the role and meaning that they and mankind had in our world, which in turn influenced the creation of Hellenic thought and creative ideas etc.that gave meaning to Hellenic civilization.
When all our Gods, in other words, all the laws that govern and control the Cosmos are united and are embodied into one, they represent, the one true God of the Hellenic people, the God of "Nature".
We of course love and respect through these allegorical narratives our Gods and the laws of the Cosmos which they represent, along with the meaning and symbolism, that they give to our Hellenic civilization and heritage.
Ελληνική Εθνική Θρησκεία και Τιμή

Η Ιουδαίο/Χριστιανική θρησκεία, οι Μάρτυρες του Γιαχβέ οι Μουσουλμάνοι και άλλοι, ήταν και είναι ενάντια στον Ελληνισμό, ενάντια στον Ελληνικό πολιτισμό και ενάντια στο Ελληνικό Πνεύμα.

Για να φέρουμε την αλλαγή,χρειαζόμαστε μεγάλο θάρρος!

Φέρνοντας πίσω στη ζωή την « Ελληνική Εθνική θρησκεία μας», είναι ένα πολύ αγαπημένο έργο σε εξέλιξη!
Χαιρετίζουμε τους Έλληνες από όλο τον κόσμο και τούς καλούμε να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη, συναρπαστική,χαρούμενη και πατριωτική πρόκληση.

Προτείνουμε σε όλους να οργανώσουν πνευματικές ομάδες εργασίας για αυτόν τον σκοπό, και αυτές η πνευματικές ομάδες να εξελιχθούν σε οργανωμένες κοινότητες, με εκλεγμένα διοικητικά συμβούλια και μέλη.

ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΜΟΝΟΣ ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΠΟΥ ΛΑΤΡΕΥΕΙ, ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΚΑΙ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΣΦΑΓΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΥΒΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ ΤΟΥ.ΣΑΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ«ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ, ΕΘΝΙΚΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ &ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ.Aristotellis Alexandridis
If we truly want to survive as Hellenes in the Diaspora, there are some things (our many weaknesses) that we have to overcome in order to become a great people once again!!! As others have also stated time &  time again in various conversations in our lives, our children need guidance, a new ethos in life as Greeks, Greeks net-working, coordinating together, helping and assisting each other, having a genuine love for each other, in total support of other Hellenes, that is the great challenge before us, to create this new ethos and philosophy, to bequeath it to our children and future generations of Hellenes, are we up to the challenge, do we want to make a difference for the better??? Do we want to leave behind a legacy that we can all be proud of????

I would appreciate the Hellenes in Greece and other parts of the world to express their opinions on this topic. I believe it is a dialogue/debate that we need to have!!!

Αν πραγματικά θέλουμε να επιβιώσει ως Έλληνες της Διασποράς, υπάρχουν μερικά πράγματα (πολλές αδυναμίες μας) που θα πρέπει να ξεπεραστούν προκειμένου να γίνουμε ένας άξιος λαός για άλλη μια φορά! Όπως άλλοι έχουν δηλώσει επίσης στο χρόνο και ξανά σε διάφορες συζητήσεις στη ζωή τους, τα παιδιά μας χρειάζονται καθοδήγηση, για ένα νέο ήθος στη ζωή τους ως Έλληνες, Έλληνες σε δίκτυο συνεργασίας, σε συντονισμό από κοινού, βοηθώντας ο ένας τον άλλο, σε συνολική στήριξη των άλλων Ελλήνων, αγάπη ο ένας προς τον άλλον, αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας, να δημιουργήσουμε αυτό το νέο ήθος και φιλοσοφία, και να το κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας και τις μελλοντικές γενιές των Ελλήνων, είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση αυτή, θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά προς το καλύτερο? Θέλουμε να αφήσουμε πίσω μια κληρονομιά που μπορούμε όλοι να είμαστε υπερήφανοι;;;;;;;

Θα εκτιμούσα τους Έλληνες από την Ελλάδα και σε άλλα μέρη του κόσμου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι είναι ένας διάλογος/συζήτηση που πρέπει να κάνουμε!!! Aristotellis Alexandridis
We need to love and support each other every day, every week, every month and every year, if we want to survive as a Hellenic People!!!

Πρέπει να αγαπάμε ο ένας τον άλλον και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα και κάθε χρόνο, αν θέλουμε να επιβιώσουμε ως Ελληνικός Λαός!!!


 Οι αφοσιωμένη Εβραίοι έχουν “Εβραϊκή” αντιληψη και ερμηνεύσει για τα Θεία!!!

Εμείς οι αφοσιωμένη 'Ελληνες για τη να μην εχουμε «Ελληνική αντίληψη και ερμηνεύσει» για τα Θεία ;;;

Devout and loyal Jews have a “Jewish” sentiment and conception / interpretation of the Devine!!!

Why should we devout and loyal Hellenes not have a “Hellenic” sentiment and
conception / interpretation of the Devine???


Petros Solitude
Εκείνος που
δέχεται μια
βοήθεια δεν
πρέπει ποτέ να
το ξεχάση.
.................................
Εκείνος που την
προσφέρει δεν
πρέπει ποτέ να
το θυμάται.


Aristotellis Alexandridis

 AN σεβόμαστε και  εκτιμάμε  τον εαυτό μας  δεν θα σκεφτούμε  ποτέ να βλάψουμε  τον συνάνθρωπο μας.
AN σε περίπτωση που βλάψουμε  κάποιον άθελά μας η επίτηδες , ΠPEΠEI ΠPΩTA NA κατανοήσουμε  το λάθος μας  για να έρθει κι αληθινή μεταμέλεια για να μπορούμε να μεταμορφωθούμε  σε KAΛYTEPO KI ΑΝΏΤΕΡΟ ΆΝΘΡΩΠΟ ....


Ἰῶ Πατριανάκου
θέλω ἀπό τοῦς χριστιανοῦς νὰ μοῦ ἀπαντήσουν σὲ μερικές ἀπλές ἐρωτήσεις: Ἀφοῦ εἶστε Ἓλληνες πῶς δέχεστε τοῦς Εβραῖους γιὰ πρωπάτορες; Ἀφοῦ εἶστε Ἓλληνες πῶς μπορεῖτε καὶ κυνοφέρνετε μπροστά στούς σφαγεῖς τῶν προγόνων μας; Ἀφοῦ εἶστε Ἓλληνες πῶς μπορείτε καὶ ἀνέχεστε κάθε Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας νὰ ἀκοῦτε ἀναθέματα ἐναντίον τῶν Ἓλλήνων χωρίς νὰ αντιδράτε;
Με λένε 'Ελλάδα
Μη με θεωρείς δεδομένη......
Γιατί εγώ.....η δεδομένη.......
έχω και εγωισμό
και όρια
και αξιοπρέπεια.........


Πλούταρχος (Παραμυθητικός προς Απολλώνιων, 111.B)
"Πρέπει γενικά ο καθένας μας, όταν αναπτύσσει τις απόψεις του σ'αυτόν ή στον οποιονδήποτε άλλο, με τη δέουσα σοβαρότητα να αναλογίζεται ότι άριστος δεν είναι ο μακροχρόνιος βίος αλλά ο σπουδαιότατος. Ούτε αυτός που έπαιξε πολλές φορές τη λύρα ή που μίλησε δημόσια ή που κυβέρνησε για πολλά χρόνια αλλά αυτός που έκανε όλα αυτά με επιτυχία επαινείται. Γιατί, το καλό δεν πρέπει να μετριέται με τη μεζούρα του χρόνου αλλά με μέτρο την αρετή και την κατάλληλη αναλογία. Αυτό λογίζεται πως είναι ευδαιμονία και θεϊκή αγάπη ."


 (Η ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ)

Ω φίλε ΠΑΝ τε και άλλοι όσοι τήδε θεοί, δοίητε μοι καλώ γενέσθαι τάνδοθεν έξωθεν δε όσα έχω, τοις 
εντός είναι μοι φιλία, πλούσιον δε νομιζοιμι τον σοφόν. Το δε χρυσούν πλήθος είη μοι όσον μήτε φέρειν 
μήτε άγειν δύνατ άλλος ή ο σώφρων.

Ω φίλε (αγαπητέ) ΠΑΝ (Δημιουργέ που έχεις φτιάξει το ΠΑΝ), και σεις άλλοι θεοί, όσοι λατρεύεστε εδώ, 
κάνε τε με να γίνω ωραίος εσωτερικά (στην ψυχή). Τα δε υλικά αγαθά, όσα έχω, κάντε τα να βρίσκονται 
σε αρμονική σχέση με τις ιδέες μου. Να νομίζω πλούσιο μόνο το σοφό, και να έχω τόση περιουσία, όση 
θα ήταν αρκετή να έχει και να ανέχεται, όχι άλλος άνθρωπος αλλά ο σώφρων. 


Αριστοτέλης
« ‘Ανθρωπος που θυσιάζει την
ελευθερία του για να του παρέχουν
ασφάλεια, δεν είναι άξιος ούτε της
ελευθερίας αλλά ούτε και
της ασφάλειας.»
Aristotellis Alexandridis
Ο πατριωτισμός ξεκινά από τον καθένα από εμάς ως άτομο, πριν επεκτείνεται στο υπόλοιπο του πληθυσμού της χώρας μας που αγαπάμε!

Patriotism begins from each of us as an individual, before it expands to the rest of the population of our country that we love!

Kissing the bishops hand goes back to the dark ages when the clergy ruled or were in close collaboration with those royal families that ruled and the kissing of the bishops hand or the kings hand was a show of submission to them and to their rule !!

So if we keep on kissing the hand of the clergy today, we acknowledge a submission to them and their religion that was forced onto the Hellenic people with brutal violence, horrible torture, a genocide that caused the death of millions of Hellenes and Hellenistic people, the destruction of Hellenic religious temples, statues, libraries (books), schools etc. and the destruction of our Hellenic civilization all because  they refused to convert to Judaio Christianity.

So this is absolutely wrong for us Hellenes, for in the process we belittle and undermine ourselves, our personal dignity and self respect . If we kiss the hand of the clergy we also show disrespect to the memory and honour of our ancestors !!Φιλώντας το χέρι των επισκόπων επιστρέφουμε  στις σκοτεινές εποχές όταν ο κλήρος κυβερνούσε ή ήταν σε στενή συνεργασία με τις βασιλικές οικογένειες που κυβερνούσαν  και το φιλί του χεριού των επισκόπων ή του χεριού των βασιλιάδων ήταν μια επίδειξη υποταγής προς αυτούς και προς τον κανόνα τους !!

Συνεπώς, αν συνεχίσουμε να φιλάμε το χέρι του κλήρου σήμερα, αναγνωρίζουμε μια υποταγή σε αυτούς και στη θρησκεία τους που εξαναγκάστηκε στον ελληνικό λαό με  βία, τρομερά βασανιστήρια, γενοκτονία που προκάλεσε το θάνατο εκατομμυρίων Ελλήνων,  την καταστροφή ελληνικών θρησκευτικών ναών, αγαλμάτων, βιβλιοθηκών (βιβλίων), σχολείων κλπ. και την καταστροφή του Ελληνικού μας πολιτισμού, διότι αρνήθηκαν να ασπαστούν  τον Εβραίο Χριστιανισμό.

Επομένως, αυτό είναι απολύτως λάθος για εμάς τους Έλληνες, γιατί κατά τη διαδικασία υποτιμούμε και υπονομεύουμε τους εαυτούς μας, την προσωπική μας αξιοπρέπεια και το αυτοσεβασμό μας. Αν φιλάμε το χέρι του κληρικού, δείχνουμε επίσης έλλειψη σεβασμού στη μνήμη και την τιμή των προγόνων μας !!


ΔΕΣΠΟΙΝΑ Λ.
ΣΤΗ ΖΩΗ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΣ..........ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΣ
ΔΕ ΖΗΤΑΣ ............ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ
ΔΕΝ ΦΟΒΑΣΑΙ............ ΝΙΚΑΣ
ΔΕ ΜΙΣΕΙΣ ..............ΑΓΑΠΑΣ
ΕΤΣΙ ΕΜΑΘΑ ΕΓΩ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ανδρέας Μπιλόρογλου
Αν ο άνθρωπος διερευνήσει τον εαυτό του και αποδεχθεί τα όρια του, τότε η συμπεριφορά του απέναντι στους συνάνθρωπους του, στην πόλη, στην πατρίδα του, στους Θεούς και στη φύση θα είναι ορθή. Πολιτεία (427B ).
If man investigates himself and accepts his own limits, then his behavior and attitude towards his fellow-citizens, to the city, to his country, to the Gods and nature will also be correct.
State (427B)
Ας θυμηθούμε, επίσης ότι, ο Σταγειρίτης φιλόσοφος έλεγε ότι, είναι αφύσικο το χρήμα να γεννάει χρήμα, εφόσον έτσι το χρήμα, από μέσον, μεταλλάσσεται σε προϊόν.
Βεβαίως, είναι προφανές ότι, η εξέλιξη μιας αφύσικης κατάστασης δημιουργεί παθολογικό φαινόμενο, με αποκορύφωμα την κρίση που βιώνουμε, σήμερα. ΟΙ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ

1. Αυτοί που ελέγχουν δυσάρεστες καταστάσεις, αντί να ελέγχονται από αυτές.
2. Αυτοί που αντιμετωπίζουν όλα τα γεγονότα με γενναιότητα και λογική.
3. Αυτοί που είναι έντιμοι σε όλες τους τις συνδιαλλαγές.
4. Αυτοί που αντιμετωπίζουν γεγονότα δυσάρεστα και ανθρώπους αντιπαθείς καλοπροαίρετα.
5. Αυτοί που ελέγχουν τις απολαύσεις τους.
6. Αυτοί που δεν νικήθηκαν από τις ατυχίες και τις αποτυχίες τους.
7. Αυτοί που δεν έχουν φθαρεί από τις επιτυχίες και τη δόξα τους.

Η Ελληνική Θρησκεία απαγορεύει αυστηρά: -

• Τη περιτομή των αρσενικών και την επέμβαση σε νηπιακή ηλικία επί των γεννητικών
οργάνων των θηλυκών.
• Την έγκριση ενεργειών που αλλάζουν το φύλο του αρσενικoύ και θηλυκού.
• Τη θανατική ποινή.
• Τον ακρωτηριασμό ως τιμωρία των εγκλημάτων από το κράτος ή άλλον φορέα ή ομάδα στην κοινωνία.
• Την απάνθρωπη πρακτική της παιδεραστίας.
• Τη τήρηση των δούλων.
Αριστοτέλης Αλεξανδρίδης
Η άποψή μας πάνω στο θέμα της θρησκευτικής περιτομής είναι γνωστή. Θεωρούμε την θρησκευτική περιτομή ακρωτηριασμό, όχι μόνο του γεννητικού όργανο αλλά και του ανθρώπινου νου.


Aristotellis Alexandridis
Όνειρα των Ορθόδοξων Χριστιανών
Όμορφη σκέψη, όμορφα όνειρα, αλλά τα 17 εκατομμύρια Τούρκων που κατοικούν στη πόλη, θα τους αφομοιώσουμε, η αυτοί θα μας αφομοιώσουν και θα μας εξαφανίσουν μια για πάντα, όταν πάρουμε πίσω την πόλη;;;;;;;;;;;;;
Για να κρατήσουν τον κόσμο αιχμάλωτο, τον ενθαρρύνουν να πιστεύει και να ονειρεύεται πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν! Υπόσχονται στους φιλότιμους 'Έλληνες ανεύθυνα πράγματα!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ
Ναι, οι Έλληνες πιστεύουν στην Μεγάλη Ιδέα. Αλλά Μεγάλη Ιδέα για τους Έλληνες αποτελεί το να απελευθερωθεί το Ελληνικό Έθνος από την αίρεση των ναζωραίων, το να αυξηθεί η Ελληνική Φυλή στα 100 εκατομμύρια Ελλήνων, το να δημιουργηθεί ισχυρά βιομηχανία, το να διασωθεί η Ελληνική πολιτιστική ταυτότητα, το να μην αφομοιωθεί η Ελληνική Διασπορά από ξένους λαούς, και το να απελευθερωθούν όλοι οι υπόδουλοι Αδελφοί από κάθε ξένη ιδεολογική, πολιτική, οικονομική, πολιτιστική, στρατιωτική, θρησκευτική κατοχή.
Οι Έλληνες πιστεύουν περισσότερο στην απελευθέρωση υποδούλων Ελληνικών Ψυχών και λιγώτερο στην απελευθέρωση Ελληνικών γεωγραφικών εδαφών. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουν Ελληνικά εδάφη στους εχθρούς, αλλά τώρα με τα ανοικτά σύνορα οι υπόδουλοι Αδελφοί μπορούν να μετακινηθούν από τα υπόδουλα Ελληνικά εδάφη και να σώσουν την Ψυχή τους.
Οι νεοβυζαντινοί θέλουν να απελευθερώσουν την Κωνσταντινούπολη από τους Τούρκους, αυτό θεωρούν «Μεγάλη Ιδέα». Οι Έλληνες θέλουν να απελευθερώσουν την Αθήνα από τους ναζωραίους, αυτό είναι Μεγάλη Ιδέα.


Aristotellis Alexandridis
Dreams of Orthodox Christians
A beautiful reflection, nice dreams, but what about the 17 million Turks living in the city, will we absorb and assimilate them, or will they absorb and assimilate us, and thus eliminate us once and for all, when we take back the city????????????
To hold the Greek people in captivity, the clergy encourage them to believe and dream of things that cannot be achieved! They promise the filotimous Hellenic people irresponsible goals!


ALEXANDER ATHANATOS
Yes, the Greeks believe in the Great Idea. But the great idea for the Greeks is to be released by the Greek nation from the heresy of the Nazareth cult, to increase the Greek nation to 100 million Greeks, to create a strong industry, to preserve the Greek cultural identity, to save the Greek Diaspora from extinction by assimilation by foreign powers, and to liberate all our enslaved brothers from every foreign ideological, political, economic, cultural, military and religious occupation.
The Greeks believe more in the freedom of their enslaved Hellenic Souls and less in the freedom of former geographical territories. This does not mean that we willingly abandon Greek territory to our enemies, but now with open borders our enslaved brothers can freely be moved from their enslaved existence and save their souls.
The neo - Byzantines want to free Constantinople from the Turks, and they consider this a "Big Idea". The Greeks want to liberate Athens from the Nazareth cult, now that is a Great Idea!


Pavlos Pappas
Some believe that Constantinople is a Christian City awaiting liberation? Obviously you do not wish its liberation fearing the takeover of Greece by 17m Turks? A curious hypothesis indeed!

Aristotellis Alexandridis
Firstly, who is going to do the liberation, at what cost and if, a very big if, the city is liberated, how do we Greeks with such a small population assimilate 17 million Turkish Muslims, when we haven't been able in the last 200 years managed to assimilate aprox. 150,000 Muslims in Western Thrace, who pose an enormous risk of turning Western Thrace into a Kosovo like situation for Greece. Ethnic cleansing is definitely out of the question! So in this hypothetical situation what else can be done so that we Greeks would not be swallowed up by the Turks in a reverse assimilation course of action? This is all fairyland dreaming! The blind fanatical Christian establishment which (either the clergy or church) who are promoting this agenda should be ashamed of themselves for misleading the Hellenic people with irresponsible, dangerous and impossible dreams! They are playing with peoples patriotic sensitivities in order to prop themselves up as the real guardians of Greece and the Hellenic people so as to be able to keep them chained to the apron strings of the Christian church! So that they can control them and in the process maintain the huge privileges of the church and its' clergy!


Θόδωρος Γιαννάτος
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑ.
Πατρίδα είναι, να αγαπάς και να λατρεύεις την χώρα σου και να μην ντρέπεσαι να το λες.
Πατρίδα είναι, να ανατριχιάζεις και να δακρύζεις όταν ακούς τον εθνικό ύμνο.
Πατρίδα είναι, ο σεβασμός στην σημαία της χώρας σου.
... Πατρίδα είναι, ο παππούς και η γιαγιά που......μένει δίπλα σου.
Πατρίδα είναι, οι γονείς σου, οι συγγενείς και οι φίλοι σου.
Πατρίδα είναι τα παιδιά σου, το παρών τους και το μέλλον τους.
Πατρίδα είναι εσύ, είναι εγώ, είναι όλοι μας.
Πατρίδα είναι, το δένδρο που μεγάλωσε στην αυλή σου, που το φύτεψες όταν ήσουν μικρός.
Πατρίδα είναι, ο τάφος των προγόνων σου.
Πατρίδα είναι, το μέρος όπου έπαιζες μικρός και τώρα βλέπεις εκεί, το παιδί σου να παίζει.
Πατρίδα είναι, το υπερυψωμένο φυλάκιο στα σύνορα της χώρας σου.
Πατρίδα είναι, το ΚΨΜ, η σκοπιά, η αγγαρεία.
Πατρίδα είναι, να θέλεις να δώσεις την ζωή σου για την πατρίδα.
Πατρίδα είναι, να τρέχεις για βοήθεια όταν πέφτει ο διπλανό σου.
Πατρίδα είναι, να πέφτεις στα γόνατα και να φυλάς το χώμα της χώρας σου, όταν έρχεται η πτήση σου από τα ξένα.
Πατρίδα είναι, να παίρνεις μαζί σου μια χούφτα χώμα της χώρας σου, όταν φεύγεις για τα ξένα.
Πατρίδα είναι, να ανυπομονείς πότε θα φύγεις στρατιώτης.
Πατρίδα είναι, να μην ξεχνάς ποτέ, αυτούς που χάθηκαν για την σωτηρία της πατρίδος σου.
Πατρίδα είναι η ιστορία σου, η ιστορία της χώρας σου, η ιστορία αυτών που δημιούργησαν την χώρα σου.
Πατρίδα είναι, η σημαία στο μπράτσο του πιλότου.
Πατρίδα είναι, να τρέχεις στο στρατόπεδο, την ώρα της επιστράτευσης και ας μην σε έχουν ειδοποίηση ακόμη.
Πατρίδα είναι, να λες πατρίδα μου, που είσαι πατρίδα μου γλυκιά.
Πατρίδα είναι πολλά, είναι λίγα, είναι ελάχιστα, είναι ένα, να αγαπάς και να λατρεύεις την πατρίδα σου, όπως αγαπάς και λατρεύεις τον εαυτό σου.
Aristotellis Alexandridis
The Greek Orthodox Archbishop Of Australia "Stylianos" expressed in Neos Kosmos newspaper today 14th of February 2013 on the issue of the resignation of the Pope, that the Catholic Church should follow the Greek Orthodox Church and allow its priests to marry. Saying that that is the way for the Catholic Church to overcome the pedophilia problem in its ranks.

We believe that the Greek Orthodox Church needs to put its own house in order before it starts to preach to others!

The Greek Orthodox Church should allow and encourage its Bishops and Archbishops to marry. We have seen all to often some of our Bishops and Archbishops having adulterous sexual relationships with married women, resulting in the break-up of married couples and the destruction of many families! We have seen all to often the children of these families going through un-necessary pain and suffering!!!

People that live in glass houses should not throw stones!!!


Ο Έλληνας Ορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας "Στυλιανός" εξέφρασε στην εφημερίδα Νέος Κόσμος σήμερα 14 του Φεβρουαρίου του 2013 για το θέμα της παραίτησης του Πάπα, ότι η Καθολική Εκκλησία θα πρέπει να ακολουθήσει την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και οι ιερείς τους να επιτρέπονται να παντρεύονται. Λέγοντας ότι αυτός είναι ο τρόπος για την Καθολική Εκκλησία για να ξεπεραστεί το πρόβλημα της παιδοφιλίας στις τάξεις της.

Πιστεύουμε ότι η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να τακτοποιήσει τα του οίκου της σε τάξη πριν αρχίσει να κηρύττει στους άλλους!

Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία θα πρέπει να επιτρέψει και να ενθαρρύνει Επισκόπους και Αρχιεπισκόπους τις να παντρεύονται. Έχουμε δει όλο και ποιο συχνά ορισμένους από τους Επισκόπους και Αρχιεπισκόπους μας να έχουν σεξουαλικές μοιχείας σχέσεις με παντρεμένες γυναίκες, με αποτέλεσμα τη διάλυση των παντρεμένων ζευγαριών και την καταστροφή πολλών οικογενειών! Έχουμε δει όλο και ποιο συχνά τα παιδιά των οικογενειών αυτών να περνούν περιττό πόνο και δυστυχία!

Οι άνθρωποι που ζουν στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί!
Aristotellis  Alexandridis
Αν δεν θέλουμε να γίνουμε  μειονότητα στη χώρα μας και να χάσουμε τα πάντα  θα πρέπει να εξελληνίσουμε (να ελληνοποιήσουμε)  και να αφομοιώσει όλους τους μη Έλληνες στη χώρα μας. Για να επιτευχθεί αυτός ο άξιος στόχος  θα πρέπει να είμαστε  πολύ διπλωματικοί, να δείχνουμε σεβασμό και να ήμαστε αξιοπρεπής προς  τους μετανάστες που έχουν επιλέξει να κάνουν την Ελλάδα σπίτι τους. 


Όταν βλέπω στην διασπορά να γίνονται μικτοί γάμοι με έλληνες, νιώθω όπως τον Αθανάσιο Διάκο, όταν τον σούβλιζαν ζωντανό οι Τούρκοι, γιατί ξέρω πολύ καλά με αυτό τον τρόπο εξαφανιζόμαστε για πάντα.
Στην Ελλάδα, πρέπει να κάνουμε το παν να ελληνοποιήσουμε όλα τα παιδιά των μεταναστών, ώστε να αγαπήσουν την Ελλάδα, τον ελληνικό πολιτισμό και να θέλουν να γίνουν 'Ελληνες. Αυτό κάνουν με μεγάλη επιτυχία οι αγγλόφωνοι στην Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Βρετανία και Νέα Ζηλανδία! 
Τι κρίμα που δεν διδάσκουμε όλους τους ελληνικούς παραδεισιακούς χορούς μας σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας!
Έχουμε τα πιο όμορφα και συναρπαστικά εργαλεία για να μας φέρουν θετικά αποτελέσματα στη διάθεσή μας και εμείς τα θάβουμε!


If we do not wish to become a minority in our own country and lose everything we will need to Hellenize and assimilate all the non Greeks in our country. To achieve this worthwhile goal we will have to be very diplomatic, respectful and decent to those migrants which have chosen to make Greece their home.Pavlos Pappas
Which are more relevant the Commandments of Moses given by the hand of God or the Commandments of SOLON???? Or do we ignore the commandments of GOD because they were given to the chosen people??????

Aristotellis Alexandridis
What proof do you provide that these commandments were given to Moses by God or a God? What proof can you provide to substantiate the story of Moses and the exodus? These are claims that cannot be substantiated, like the claim that is made by the Jewish people that they are "Gods" chosen people. They can claim whatever they like, it is their right to do so, but why should we believe them? Why should these claims be part of our Hellenic belief system?


Παύλος Πάππας
Ποιες είναι η πιο σχετικές Εντολές, του Μωυσή, που έδωσε το χέρι του Θεού, ή των εντολών του Σόλωνα;; Ή αγνοούμε τις εντολές του Θεού, διότι δόθηκαν στον περιούσιο λαό??


Aristotellis Alexandridis
Τι απόδειξης έχεται εσείς, που προβλέπουν ότι αυτά (οι 10 εντολές) δόθηκαν στον Μωυσή από τον Θεό ή από κάποιον Θεό; Ποια είναι η απόδειξη που μπορεί να σας δώσει τα στοιχεία που να τεκμηριώνουν την ιστορία του Μωυσή και την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο; Αυτές είναι δηλώσεις που δεν μπορούν να τεκμηριωθούν, όπως και το αίτημα που γίνεται από τον Εβραϊκό λαό ότι είναι του "Θεού" εκλεκτός λαός. Μπορούν να ισχυρίζονται και να διεκδικούν ό, τι θέλουν, είναι δικαίωμά τους να το πράξουν, αλλά γιατί θα πρέπει εμείς να τους πιστέψουμε; Γιατί αυτοί οι ισχυρισμοί θα πρέπει να είναι μέρος του Ελληνικού μας συστήματος πεποιθήσεων και πίστης;


Aristotellis Alexandridis CREATIONISTS ARE DANGEROUS

Many creationists complain about creationism not being allowed to be taught in schools over Darwinism and evolution in general.

Creation for those who might not know is a belief that the world was created by a God about seven thousand years ago and that dinosaurs and man coexisted together along with every animal you can think of and eventually during the great flood all of them were taken on board Noah’s Ark to be saved. Creationists are religious fanatics who believe every word in the Jewish Old Testament is literary true and refuse to believe the scientific evidence that dinosaurs actually became extinct about 65 million years ago, millions of years before man walked on this earth.These gullible people as noted above also peddle the myth that Darwin along with other ancient evolutionists were the initiators of eugenics which the Nazis seemed to favour.

Creationists (Christians etc.) are dangerous as they only want to destroy science so as to validate and protect their own biblical fairy tales and myths. In plain English they want to dumb down our education system so their religion can be the focus point for all subjects.

Apparently there are a few schools in many countries that do teach creationism, but they are religious ones or where religion is a compulsory school subject. Hopefully Hellenic parents in Greece and around the world will eventually see that this schooling is keeping their children in the dark.Aristotellis Alexandridis
I believe the famous quote by John F. Kennedy
"Ask not what your country can do for you
But what you can do for your country"
Is of great significance for the people of the Hellenic republic now in the year 2012 to consider!
I believe it is of great importance for the Hellenic people to find the will and virtue to implement the philosophy of this quote if they want to help their country avoid total destruction. If they want to help their children and grandchildren avoid enormous suffering and hardship!

Aristotellis Αλεξανδρίδης
Πιστεύω ότι η διάσημη ρήση του Τζον Φ. Κένεντι
"Μην ρωτάτε τι μπορεί η χώρα σας να κάνει για σας
Αλλά τι μπορείτε να κάνετε εσεις για τη χώρα σας "
‘Εχει μεγάλη σημασία για τους 'Ελληνες της Ελληνικής Δημοκρατίας τώρα στο έτος του 2012.
Πιστεύω ότι έχει μεγάλη σημασία για τους Ελληνες να βρουν τη θέληση και την αρετή να εφαρμόσουν τη φιλοσοφία αυτού του αποσπάσματος, αν θέλουν να βοηθήσουν τη χώρα τους να αποφύγει την ολοκληρωτική καταστροφή. Αν θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους να αποφύγουν τεράστια βάσανα και μεγάλες δυσκολίες!


Σταύρος Χασκής
Παν Ελλήνιος - καταγγελία:
ΑΛΙΜΟΝΟ!
Και περιμένει αιώνες η καταπονεμένη Πατρίδα Ελλάδα, να ξαναβρεί τον ευμαρτό εαυτό της, με: φιλοσοφικές αντιλήψεις, πολιτισμικές ιδέες, Αλέξανδρους, Φειδίες, Περικλήδες, εμπόρια και τέχνες. Με διαχειριστές όμως της εξουσίας της, μετριότητες ελληνιζόντων και αλλόδοξων ιερατείων, μόνον τα κρατικά ταμεία θα ροκανίζονται, και θα:
1. Χαρακτηρίζουν τους φιλοσόφους, παγανιστές!
2. Θεωρούν τους σοφούς στοχαστές, ειδωλολάτρες!
3. Παιδαγωγούν τους νέους, με ιουδαϊκά μυθεύματα!
4. Καταντούν τους περήφανους Έλληνες, ειδωλολάτρες!
5. Ψέλνουν τις 14 δες των σημιτικών γενεών, σαν θεϊκές!
6. Συκοφαντούν, τους κληροδότες της διαλεκτικής τέχνης!


Sofia Karellaki
Τα αρχαία Ελληνικά κείμενα δίνουν όλες τις απαντήσεις στα σημερινά προβλήματα. Βοηθούν τους νέους να καταλάβουν τι σημαίνει ζωή, που πηγαίνουν, πως πρέπει να αγωνίζονται και πως να ξεπεράσουν τα σημερινά τους αδιέξοδα.
Η αρχαία ελληνική γραμματεία δείχνει τον λόγο, για τον οποίον πρέπει να ζη κανείς και να έχη ελπίδες και σκοπό στην ζωή. Έτσι πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουμε στο μέτρο των δυνάμεων μας στην ψυχοπνευματική ανόρθωση του Ελληνισμού που τόσο έχει εξουθενωθή και στερηθή από τα νάματα των προγονικών πνευματικών θησαυρών του.
Διότι έχουμε παρατηρήσει ότι οι λαοί που έχουν βασίσει την παιδεία των στην Αρχαία Ελληνική Σκέψη προχώρησαν προς τον ορθολογισμό και αποκολλήθηκαν από τις σκοταδιστικές και αναχρονιστικές αντιλήψεις και τα δόγματα.
Αντίθετα το Ελληνικό γένος και ιδιαίτερα το κομμάτι εκείνο που κατοικεί στην Ελλάδα, ζη ακόμη στο μισοσκόταδο, καθόσον η Ελλάδα δεν μπόρεσε να συμβαδίση με την Ευρωπαϊκή Αναγέννηση, ούσα υπόδουλος στον Τούρκο δυνάστη επί 400 περίπου χρόνια.


Κρανιώτης Βασίλης
Είναι πραγματικά καταπληκτικό το ότι όταν μελετάς την σημερινή φιλοσοφία της επιστήμης, αισθάνεσαι πως συμβολίζεις ξανά την μυθολογία των Ελλήνων. Είναι εκπληκτικό το ότι ο άνθρωπος πάντα για να κάνει ένα βήμα μπροστά, πρέπει να σκύψει και να κοινωνήσει από το πνευματικό ύδωρ των Ελλήνων. Όταν του απαγορεύθηκε αυτή η δυνατότητα, το γένος των ανθρώπων μαράζωσε, εισήλθε στον μεσαίωνα και πήρε τον δρόμο της ιστορίας ανάποδα, ίσα προς τα πίσω.
Έτσι και σήμερα οι πεσιμιστές, ιστορικοί υλιστές και λοιποί άνθρωποι που θέλουν να αφαιρέσουν το πνεύμα από την διάνοια δεν κάνουν τίποτε άλλο, από το να δημιουργούν έναν νέο μεσαίωνα. Αντικαθιστούν τον Ιουδαιοχριστιανισμό με έναν αποστειρωμένο λόγο, από τον οποίο λείπει εντελώς η μορφή, η ποίηση, ο συμβολισμός του μύθου. Ο σύγχρονος άνθρωπος, μη μπορώντας να φυλάξει την πύλη του επέκεινα, την κλείδωσε. Έτσι έκλεισε από μέσα τον πεσιμισμό και από έξω την δεισιδαιμονία. Στην ουσία δηλαδή όπως και οι πρωτοχριστιανοί, επιτίθεται στην ρίζα της ανθρώπινης ύπαρξης και κάθε επίθεση στις ρίζες της ζωής, είναι και επίθεση στην ίδια τη ζωή.


Μ. Κούντερα.
Η ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΟΥΣ
Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να δια γράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα (ήθη Και έθη) του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία.
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός να ξεχνά
ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρο του θα το ξεχάσει
ακόμα πιο γρήγορα.


Aristotellis Alexandridis
Αυτό με μεγάλη ακρίβεια και με την βια (γενοκτονία) μας έκαναν οι Βυζαντινοί!!!
Και κάπως (χωρίς την βια) το ίδιο πράγμα προσπαθούν να επιτύχουν οι Σλάβοι από τα Σκόπια!!!

M. Kundera.
The annihilation of A NATION
The first step in destroying a nation
Is by wiping out its collective memory.
To destroy its books,
Its culture, its history.
After you appoint someone to write new books,
To construct a new culture,
To invent a new story,
To create a new education curiculum.
Not have much time will be needed to forget
What is and what it was.
The people all around will quickly forget.
Aristotellis Alexandridis
This with great accuracy and with violence (genocide) is what the Byzantines achieved!
And somehow (without violence) is the same thing that the Slavs of Skopje are trying to achieve!


Κρανιώτης Βασίλης
Ελευθέρα συνείδηση,
τιμώντας τους προγόνους της Πατριάς μου,
και την ιστορία του γένους μου,
επιθυμώ και αποφασίζω,
να εισέλθω δια παντός,
εις τον Οίκο των Ελλήνων.
Νυν και εφεξής,
εγκαταλείπω την δουλεία,
και ελεύθερος καθίσταμαι.
Νυν και εφεξής,
εραστής της Αρετής δηλώνω,
οίον γνώρισμα,
των Ελλήνων γένος.


Τάσος Γκολέμης
...''ἀσέβεια μέν ἡ περί θεούς πλημμέλεια καί περί δαίμονας ἤ καί περί τούς κατοιχομένους, καί περί γονεῖς καί περί πατρίδα.''Ἀριστοτέλης''
Ἀσέβεια εἶναι ἡ παραμέληση τῶν ὑποχρεώσεων πρός τούς θεούς καί τούς δαίμονες, ὅπως καί πρός τούς νεκρούς, τούς γονεῖς καί τήν πατρίδα.


Anny Makedonia
ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΠΑΝΤΑ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ...ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΧΕΡΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ...ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ...ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΞΗΦΑΝΙΣΘΗ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ...ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ...ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ...ΕΚΕΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ...


Giorgos Tzortzinis
ΣΚΕΨΗ:
ΟΠΟΙΟΣ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΛΩΒΗΤΟΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΠΑΡΝΕΙΤΑΙ. ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΩΝ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΤΟΥ. ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΠΑΤΕΙ!! ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟΣ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ!


Ελένη Ξάνθη
Εμείς, από μόνοι μας, πορευόμαστε στο χαμό μας... Αδαείς, άσοφοι, απαίδευτοι, σκιές των Ελλήνων, των οποίων το όνομα κληρονομήσαμε δίχως τις αρετές τους...


Κρανιώτης Βασίλης
Οι τελευταίοι εθνικοί στο χριστιανισμό έβλεπαν τη χολέρα. Οι πρώτοι χριστιανοί στον ελληνισμό έβλεπαν την πανούκλα. Ο πόλεμος των τελευταίων εθνικών με πόδια και με χέρια ενάντια στους πρώτους χριστιανούς, και ο πόλεμος των πρώτων χριστιανών με δόντια και με νύχια ενάντια στους τελευταίους εθνικούς ήταν πράξη τίμια και παστρική. Εκεί χτυπήθηκε το φως με το σκοτάδι, η υγεία με τη νόσο, η φυσική αίσθηση με την αδέσποτη φαντασία.
Η διαφορά ανάμεσα στους δύο είναι πως οι έλληνες οικοδόμησαν έναν κόσμο που στηρίζεται στην παρατήρηση και στη νόηση ενώ οι χριστιανοί οικοδόμησαν ένα κόσμο που στηρίζεται στην υπόθεση και τη φαντασία.
Η παρατήρηση των ελλήνων είναι τέτοιας ποιότητας, ώστε πάντα να βεβαιώνεται πρακτικά από τα συμβαίνοντα στη φύση, και πάντα να αποδεικνύεται χειροπιαστά από το πείραμα στο εργαστήριο.
Λέμε, για παράδειγμα, ατομική φυσική, και ξεκινάμε από το «ά-τομο» (αυτό που δεν τέμνεται άλλο) του Δημοκρίτου. Στην ατομική φυσική τίποτα δε γίνεται δεκτό εάν προηγουμένως δεν αποδειχθεί στο εργαστήριο.
Αντίθετα, η υπόθεση των χριστιανών είναι τέτοιας ποιότητας ώστε μένει αναπόδειχτη. Πίστευε και μη ερεύνα.
Ποτέ δεν είδε κανένας τον Θεό με τα ίδια του τα μάτια.
Ποτέ δεν είδε κανείς ένα νεκρό να ανασταίνεται.
Ποτέ και κανείς δεν αγάπησε το ξένο παιδί όσο αγαπά το δικό του, ή δε δέχθηκε να πεθάνει το δικό του παιδί στη θέση του παιδιού ενός ξένου. Αυτός είναι ο νόμος της φύσης που και οι ίδιοι οι χριστιανοί (άσχετα με αυτά που διδάσκουν) τηρούν.
Οι χριστιανοί ξεκινούν από την ψυχή και το αόρατο. Το όργανο της μελέτης τους είναι η φαντασία και το συναίσθημα. Η πρόθεσή τους σκόπιμη και υποκειμενική. Με τη φαντασία μπορείς να εξακοντιστείς αστραπιαία σε έναν γαλαξία στο σμήνος του Ηρακλέους, σε απόσταση δηλαδή 300.000.000 ετών φωτός. Με τη φαντασία γίνεσαι θεός και ρήγας και έχεις την ψυχή μιας μύγας όπως λέει ο Βάρναλης.
Με τη λογική όμως για να φτάσω στη σελήνη, απόσταση ένα δευτερόλεπτο φωτός, 3 Χ 1011 Κm, έπρεπε να οργανώσω τη γνώση μου σε ένα σύστημα αναγκαίας διαδοχής, κατακτημένων πληροφοριών που αρχίζει από την εποχή του Νεάτερνταλ. Έπρεπε, δηλαδή, μαζεύοντας και διατάσσοντας τη γνώση μου χαλίκι χαλίκι και να χτίσω έναν Όλυμπο ταξιθετημένης και έγκριτης πείρας μέσα σε άπατο καιρό. Αυτός ο Όλυμπος είναι το θαύμα της ανθρώπινης επιστήμης σήμερα, που τη μέθοδο και την κατασκευή του την έδωσαν οι έλληνες. Μια και έξω και μια για πάντα.
Έτσι, η μέθοδος των ελλήνων οδήγησε στην επιστήμη και η μέθοδος των χριστιανών οδήγησε στη θρησκεία.


Christos Stylos
http://youtu.be/42zb36F7TAE

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΨΑΧΝΟΥΝ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΔΟΥΝ ΠΩΣ ΘΑ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΟΥΣ!

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ !ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΜΟΝΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΕΧΕΙΣ ΜΟΝΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΣΠΕΡΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΣΟΥ ΜΕΝΕΙ!!!!


Θάνος Σκαρλάτος
Εκεί μας κατάντησαν οι παπάδες.
Από τους βυζαντινούς πατριάρχες ως τους σημερινούς βαζιβουζούκους των μητροπόλεων της Αττικής και της Λάρισας.
Εμ δεν τραβάει μάνα μου μπροστά ο άνθρωπος με το θυμιατό και το κυριελέησον.
Χρειάζεται και την Αθηνά.
Και η Αθηνά ήταν ολόκληρη μυαλό.
Την είχε γεννήσει το κεφάλι του Δία.
Δ. ΛΙΑΝΤΙΝΗΣ-ΓΚΕΜΜΑ


Μάρκος Νικόλαος Μαναράκης
«Πεθαίνοντας η αρχαιότητα πέθανε και ο φυσικός άνθρωπος. Ο νέος άνθρωπος που αναδύθηκε με το χριστιανισμό, και αργότερα με τον πολιτισμό της Ευρώπης, είναι αφύσικος, κατά την έννοια ότι η σχέση του δεν είναι με τη φύση αλλά με τον εαυτό του.
Η μετάβαση ή το στένεμα είναι ανάλογα με την εξέλιξη της τραγωδίας. Στην αττική τραγωδία ο άνθρωπος επάλευε με τη μοίρα. Στην τραγωδία του Σαίκσπηρ ο άνθρωπος επάλευε με το συνάνθρωπο. Στη σύγχρονη τραγωδία ο άνθρωπος παλεύει με τον εαυτό του.»
Δημήτρης Λιαντίνης - "Γκέμμα"


Κρανιώτης Βασίλης
Περισσότερους Έλληνες έσφαξαν οι Τούρκοι ή οι Ρωμαίοι που σήμερα οι Ιουδαιοχριστιανοί τους ονομάζουν Βυζαντινούς;
Και γιατί να αποκρύπτονται αυτές οι σφαγές (όπως για παράδειγμα του Θεοδόσιου στην Θεσσαλονίκη, ή το στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Σκυθόπολη) των Ελλήνων από τους "βυζαντινούς"; Για το εθνικό καλό; Για το ίδιο "εθνικό καλό" οι παπάδες καλούσαν τους ραγιάδες να δηλώνουν υποταγή στους Οθωμανούς και αφόριζαν τους επαναστάτες Έλληνες!


Ελένη Ξάνθη
Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία είναι:
Αυτόχθων, Φυσική, Προαιώνια, Οργανική, Πολυθεϊστική, Ιστορικώς και κοινωνικώς γνωστή, Ζώσα, Εθνική!


Γεράσιμος Καλογέρακης
Οι ’Ελληνες πρέπει να απαιτήσουν:
· ‘Αμεσο διαχωρισμώ Κράτους & Εκκλησίας.
· Φορολόγηση του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων και των ακινήτων της Εκκλησίας.
· Να τερματιστεί κάθε φανερή ή κρυφή οικονομική ενίσχυση των διαφόρων Πατριαρχείων και του λεγόμενου «Αγίου ‘Ορους» που έχει καταληφθεί από τους μαυροφορεμένους δαίμονες.
· Καθιέρωση απώλειας της βουλευτικής ιδιότητας για όσους εκπροσώπους του λαού λογοδοτούν και κατευθύνονται από τους γνωστούς ρασοφόρους, που αυτοπροβάλλονται ως «πνευματικοί».
· Κατάργηση όλων των μορφών πλύσης εγκεφάλου των αυριανών πολιτών μέσα από την
υποτιθέμενη παιδεία υπέρ των θεοκρατικών και των ιδεολογημάτων τους.
Η θρησκευτική τρομολαγνεία κάποτε πρέπει να σταματήσει και ας είναι τώρα.


ΤΡΥΦΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΣ
Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
Ο χριστός ο ίδιος όμως θεωρούσε τους ‘Ελληνες σκυλιά, όπως φαίνεται από την περικοπή του Μάρκου (Ζ’ 26). Κάποια γυναίκα Ελληνίδα η οποία είχε δαιμονισμένη κόρη, επεσκέφθη τον Ιησού για να την βοηθήσει και ο ‘’Θεός της αγάπης’’ της είπε:
‘Αφες πρώτον να χορτάσουν τα τέκνα του Ισραήλ διότι δεν είναι σωστόν να πάρεις τον άρτον των Εβραίων και να τον δώσεις στα κυνάρια (σκυλάκια), στους ‘Ελληνες.
Αυτή, αγαπητέ Διόδωρε, ήταν η σχέση Χριστού και Ελλήνων. Αυτό το όνειδος, ο Ιησούς Ναζωραίος, τελικώς έγινε ‘’Θεός των κυναρίων’’ και τους έκανε πράγματι κυνάρια να υλακτούν στο άκουσμα του ονόματός του.


Katseris Dimitri
ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
Σταματῆστε νά στηρίζεσθε στίς προφητεῖες ἂν θέλετε νά πᾶμε μπροστά καί κυττᾶξτε τί μποροῦμε νά κάνωμε ἐμεῖς μέ τίς δικές μας ἰκανότητες καί δυνάμεις. Μήπως αὐτές οἳ προφητεῖες δημιουργήθηκαν γιά νά ἀποκοιμίζουν τούς Ἓλληνες;;Καί νά ἀποτελοῦν τοιοτοτρόπως εὐκολωτάτη λεία;;;; Σταματῆστε νά στηρίζεσθε σέ ἂνωθεν ἐλπῖδες...ποτέ κανένας δέν ἐβοήθησε τήν Ἐλλᾶδα ...οὒτε θεοί οὒτε δαίμονες...Ὃτι ἒκαναν οἳ Ἓλληνες τό ἒκαναν μόνοι τους μέ τίς θυσῖες τους καί τούς ἀγῶνες.... καί γιά τούς πολύ καί κατά τυφλόν τρόπον χριστιανούς σᾶς ὑπενθυμίζω τό χριστιανικόν ἀπόφθευγμα : Γιατί ἢταν θέλημα θεοῦ ἡ πόλις νά τουρκέψῃ!!! Ἂν αὐτό σᾶς ἰκανοποιεῖ τότε συνεχῖστε ἒτσι... καί δέν ὑπάρχει οὐδεμία ἐλπίς ...καί τώρα τό ἲδιο θά μᾶς λένε ὃταν θά βρεθοῦμε πρό τετελεσμένων γεονότων ...ἒχοντας χάσει τήν Θράκη ...τήν Μακεδονία ...τήν Ἢπειρο τήν Κρήτη τό μισό ἢ καί ὃλο τό Ἀγαῖο ... καί μετά θά ἀκοῦμε τό ἲδιο τραγικό τραγούδι : Γιατί ἢταν θέλημα θεοῦ ἡ Ἑλλᾶδα νά τουρκέψῃ...........Ξυπνᾶτε ὃσο εἶναι καιρός ...κάνετε πέρα τήν ἀπατηλή ἀσφάλεια ποῦ σᾶς δίνει ἐν εἲδῃ ναρκωτικοῦ ἡ λεγομένη χριστιανική θρησκεία ...καί ἐνεργῆστε σάν Ἑλληνες καί μόνο σάν Ἓλληνες.


Ας θυμηθούμε όμως λίγο τι καλό που ήταν το Βυζάντιο. "Ολα όσα σας αποκρύπτουν στα Ιουδαιοχριστιανικά σας σχολικά βιβλία:
Apollo Lyran in ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ·
Έργα και ημέρες των βυζαντινών χρονών
Αν ο αναγνώστης, για τα βασανιστήρια και τις θανατώσεις που επέβαλλε η Ιερή Εξέταση στη Δύση, ένιωσε απέχθεια και οργή, οι κατακρεουργήσεις και οι βίαιες θανατώσεις στο Βυζάντιο, θα’ πρεπε να του δημιουργήσουν αποτροπιασμό για το ανθρώπινο γένος. Η σφαγή ανθρώπων είναι για την Ορθοδοξία ήταν πράξη εξαγνιστική και θεάρεστη Περπατούσε κανείς στους δρόμους του Βυζαντίου και έβλεπε παντού το ίδιο θέαμα. Ανάπηρους με κομμένα χέρια και πόδια, τυφλούς να αιμορραγούν απ’ τις κόγχες των ανύπαρκτων ματιών τους. Ανθρώπους τέρατα, χωρίς γλώσσα, μύτη και αφτιά, κλαδεμένους σαν δέντρα και μαζεμένους από τρόμο και πανικό.
Στο θεοκρατικό Βυζάντιο στήθηκε μια επίγεια Κόλαση που θα τη ζήλευε και το Νταχάου. Στραγγαλισμός, ψήσιμο στη σχάρα, λιθοβολισμός, γδάρσιμο, πνίξιμο στη θάλασσα μέσα σε σάκους με πεινασμένες γάτες ή φίδια, ανάποδη σταύρωση, αποκεφαλισμός, κάψιμο στη φωτιά, τρύπημα και καψάλισμα με πυρωμένα σίδερα, απαγχονισμός, ζεμάτισμα με βραστό νερό, λάδι ή πίσσα, παλούκωμα, δηλητηρίαση, εκτύφλωση με ερυθροπυρωμένες βελόνες (η αγία Ειρήνη- +9 Αυγούστου-τύφλωσε έτσι τον ίδιο της το γιό) , ακρωτηριασμός, αποκοπή μύτης, αυτιών, γεννητικών οργάνων (καυλοτομία), ευνουχισμός, δημόσια διαπόμπευση, δημόσιος θάνατος με αιμοραγία, στρεβλώσεις, εξαρθρώσεις, δουλεία, κάτεργα, μεταλλισμός, φυλάκιση σε μονή, ισόβια εργασία σε λατομεία και καταναγκαστικά έργα, εξορία, κλπ. Όλα αυτά με τις ευλογίες της Εκκλησίας. Με τον Aλβανό Άγιο Ιουστινιανό (482-565) η βυζαντινή «Ιερά Εξέταση» που λειτουργούσε άτυπα με διωγμούς αιρετικών νομιμοποιείται επίσημα. Ο Ιουστινιάνειος Κώδικας ορίζει για τους αιρετικούς: «Η ανάκριση μπορεί να φτάσει και μέχρι θανάτου.» (In mortem quoque inquisition tendatur). Στο 11ο κεφάλαιο εντέλλεται: «Οι Μανιχαίοι, όπου και αν βρεθούν, θα τιμωρούνται με θανατική ποινή.» (Manichaei ubicunque reperti capitali poena plectuntur.).Από την αυγή του, το Βυζάντιο, νομοθετικά, υιοθέτησε την καθεστηκυία τάξη της προχριστιανικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, παραχωρώντας στους επισκόπους της νέας θρησκείας δικαστικές εξουσίες που οι τελευταίοι εκμεταλλεύτηκαν για να εξοντώσουν τους αντιπάλους τους. Διαιωνίζοντας τα βίαια θεάματα του ιπποδρόμου, το Βυζάντιο εντάσσει τους ακρωτηριασμούς, τις εκ τυφλώσεις και τον αγωνιώδη θάνατο στην ποινική της νομοθεσία. Η εικόνα στο Βυζάντιο με τους ακρωτηριασμούς θα πάρει μεγάλη έκταση τον επόμενο αιώνα που ο αυτοκράτορας θα αναγκαστεί με νόμο να προτρέψει «μίαν μόνον χείρα τέμνεσαι» προκειμένου να αποτρέψει την αποτρόπαιη εικόνα των αναπήρων και το οικονομικό κόστος που, τέτοιες αναπηρίες, επέφεραν στο κράτος!
Δεν ήταν καθόλου δύσκολο να βρεθεί κανείς με κατηγορία που επέσυρε τον ακρωτηριασμό. Η πυρά δεν ήταν άγνωστη στο Βυζάντιο. Στην πυρά έριχναν συνήθως μάγους και αιρετικούς πολύ νωρίτερα από τη Δύση. Πρώτα φούντωνε καλά η φωτιά εν’ όσο αυτοί βασάνιζαν το θύμα και στη συνέχεια τους έριχναν μέσα,  παρανάλωμα του πυρός σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο Κωνσταντίνος Ε΄ ο Κοπρώνυμος πεθαίνοντας από φλεγμονή των ποδιών, πριν ανατραπεί, δε συγκίνησε κανέναν και γι’ αυτό ο εικονολάτρης Μιχαήλ ο Γ΄, μετά από 80 χρόνια, ξέθαψε τα οστά του και τα έκαψε. Τόσο μεγάλο ήταν το μίσος που ξεχείλιζε ακόμα και για ανθρώπους που δεν είχαν δει ποτέ.
Όμως η αποκοπή της μύτης και η εκ τύφλωση με αιχμηρό ή πυρακτωμένο σίδερο δεν ήταν μόνο πολυώδυνη, αλλά κρατούσε μια ολόκληρη ζωή καταδικάζοντας το θύμα ισοβίως. Η ζωή του γινόταν μαρτύριο γιατί, ούτε ο ίδιος μπορούσε να αντιμετωπίσει την ασχήμια ούτε οι άλλοι μπορούσαν να τον αντικρίσουν. Έπρεπε ισοβίως να κρύβει με ένα πανί το ακρωτηριασμένο μέρος του προσώπου του (τυφλοπάνι, ρινοπάνι).


Πολικος Ευδαιμων
Ο Ιουδαϊσμός προηγήθη του Χριστιανισμού και εδώθει από τον Απόστολο Παύλο στην "Προς Γαλάτας επιστολή". Επίσης ιερό βιβλίο του Ιουδαϊσμού εκτός από το Ταλμούδ είναι και η Παλαιά Διαθήκη όπως σώζεται σήμερα από την μετάφραση των Εβδομήκοντα (που στην πραγματικότητα ήταν 72 ελληνομαθείς Εβραίοι και έγινε επί Πτολεμαίου β του Φιλαδέλφου το 309-246 π.Χ.για να συμπεριληφθεί στην Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας). Τα πρότυπα κείμενά της ή καταστράφηκαν ή αποκρύφτηκαν από τον Αρχιερέα Ελεάζαρ, ο οποίος προχώρησε σε αποβολή των δήθεν εντόνων μισαλλόδοξων, χυδαίων και απλοϊκών κειμένων. Αυτό είναι μια απόδειξη όλων εκείνων που επιμένουν ότι άλλο Ιουδαϊσμός και άλλο Χριστιανισμός. Λάθος. Ο Χριστιανισμός είναι η επέκταση και η συνέχεια του Ιουδαϊκού κόσμου.


Aristotellis Alexandridis
In a civilized society people can agree to disagree, on issues of philosophy, religion and politics without undermining their love and respect for one another!
Σε μια πολιτισμένη κοινωνία οι άνθρωποι μπορούν να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν, σε θέματα φιλοσοφίας, θρησκείας και πολιτικής, χωρίς να υπονομεύεται η αγάπη και ο σεβασμός τους, για το έναν προς τον άλλον!


Τάσος Γκολέμης
Ἡ Ἡμισέληνος.!
Ἀμέτρητα εἶναι τά Ἑλληνικά σύμβολα, πού ἐμεῖς βεβαίως λίγα ξέρουμε ἀπό αὐτά . Ἄν και ὡρισμένα χρησιμοποιήθηκαν ἀπό ἄλλα ἔθνη γιά δικούς τους, ἐνίοτε σκοτεινούς σκοπούς, δέν παύουν νά εἶναι πανάρχαια Ἑλληνικά.
Ἡ Ἡμισέληνος ὑπῆρξε ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων ἱερό σύμβολο. Τήν τοποθετοῦσαν σάν χαρακτηριστικό στοιχεῖο ἐπάνω στό μέτωπο τῆς Ἀρτέμιδος, τῆς Σεληνιακῆς θεᾶς. Ἔγινε ἔμβλημα τῆς ἀρχαίας πόλεως τοῦ βυζαντίου, μετά ἀπό ἀπό τό ἐξῆς περιστατικό: ὅταν το 399 πχ. ὁ Ἀρχέλαος βασιλεύς τῶν Μακεδόνων τήν πολιορκοῦσε, ἑτοίμαζε μυστικῶς ἀποφασιστική νυκτερινή ἐπίθεση. Ἀλλά τότε φάνηκε ἡ ἡμισέληνος καί τά σκυλιά ἄρχισαν νά γαυγίζουν. Ἀφυπνισμένοι οἱ κάτοικοι ἀντιλήφθηκαν τίς προετοιμασίες τοῦ ἐχθροῦ, καί μπόρεσαν νά ἀποκρούσουν τήν ἐπίθεση. Μέ εὐγνωμοσύνη ἀνήγειραν κατόπιν ἄγαλμα στήν Ἑκάτη, τήν θεά τῆς νυκτός πού ἀργότερα τήν συσχέτισαν μέ τήν Ἀρτέμιδα, καί καθιέρωσαν τήν ἡμισέληνο ὡς ἔμβλημα τῆς πόλεως τους. (Τό περιστατικό τό ἐκμεταλεύτηκε ἀργότερα ὁ ἐλεεινός Μ. Κων/νος ἀντίγραφο Ἀπό τό Βυζάντιο παρέλαβαν τήν ἡμισέληνο ἀρχικῶς οἱ Σασσανῖδες ὡς ἔμβλημα τοῦ Περσικοῦ κράτους καθ’ ὅλην τήν διάρκεια τῆς δυναστείας τους (22-641),ἑνῶ διατηρήθηκε ἐν μέρει καί ἐπί τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. Ἀπό το 1300μ.χ.περίπου τό χρησιμοποιοῦν καί οἱ Σελτζοῦκοι, ἀπό τούς ὁποίους διαδόθηκε καί στούς ἄλλους Τούρκους καί γενικώτερα σέ ὅλους τούς Μωαμεθανούς, ὡς ἐθνικό καί θρησκευτικό τους ἔμβλημα. Ἐπίσημο ἔμβλημα τοῦ Ὀθωμανικοῦ κράτους ἄρχισε ἐν τούτοις νά γίνεται ἡ ἡμισέληνος μετά τήν ἄλωσην τῆς Κωνσταντινουπόλεως.


Aristotellis Alexandridis
Το θέμα των λαθρομεταναστών θέλει μεγάλη προσοχή, χρειάζεται προσοχή από όλους μας. Αν χαθεί ο έλεγχος έχει την δυνατότητα να φέρει μεγάλη απώλεια και καταστροφή στον τρόπο ζωής μας. Έχει την δυνατότητα να αφαίρεση και την ταυτότητα μας ως ελληνες και να γίνομε μειονότητα στην ίδια την πατρίδα μας. Στις χώρες που δέχονται μετανάστες κάνουν αυστηρό έλεγχο και διαλέγουν πόσους θέλουν, από που τους δέχονται και πολλά άλλα, ώστε να αποφύγουν τα χειρότερα και να έχουν οι χώρες τους το κατάλληλο όφελος. Πάντως είναι αποδιδόμενου στις χώρες που έρχονται πολλοί μουσουλμάνοι αντιμετωπίζουν το φαινόμενο που αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να αφομοιωθούν, αλλά θέλουν να αλλάξουν τους νόμους και το σύνταγμα των χώρων στα δικά τους μέτρα και παράδοση!!!!!

Πολικος Ευδαιμων
Πολικος Ευδαιμων ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΔΕΧΩΝΤΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΝ ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΕ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΩΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΗΘΗ, ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΙΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ


Aristotellis Alexandridis
Όλοι οι Χριστιανοί σε σχέση με τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις τυφλά ακολουθούν και πιστεύουν ό, τι οι αρχαίοι Εβραίοι δημιούργησαν από την περιορισμένη φαντασία τους. Επίσης, πιστεύουν στον Χριστιανισμό, που ήταν προϊόν λογοκλοπής, όπως ένα μεγάλο μέρος του σύστημα πεποίθησής του ήρθαν από άλλες θρησκείες και πολιτισμούς.
Με άλλα λόγια, όπως όλες οι θρησκείες είναι τεχνητές, που ο άνθρωπος δημιούργησε και στην περίπτωσή μας, ως Έλληνες, εμείς βλέπουμε των χριστιανισμό ως μια ξένη δημιουργία και μια ξένη θρησκεία με μια ξένη ιστορία και ξένες αρχές και αξίες.
All Christians in regards to their religious beliefs blindly follow and believe what the ancient Jews created from their limited imagination. Also they believe in the Christianity that was plagiarized, as much of its belief system came from other religions and civilizations.
In other words like all religions it is a man- made, man created and in our case as Greeks we see it as a foreign creation and a foreign religion with a foreign history and foreign principles and values.


Athena Papadopoulou,
The Greek language-and in particular the ancient Greek-is found in every language of an "Indo-European" root. Its value is priceless; it really is the mother of all languages. Its destruction is intentional and aimed at the erosion of "reflection-speech" as language is the tool with which we express our thoughts. The Greek language in particular is more than this, as it is derived by its true nature, on the basis of mathematics - universal structures. This is not an exaggeration. Those who have "done a little research" will I believe understand this. Our sacred duty is to preserve our language, because from within it our civilization is born again and again also our culture, Greek thought, of all things, the sum total!
P.S. It is no coincidence, that the ancient Greeks were the most progressive people compared to everybody else. This was attributed to their language.
"The limits of my world are the limits of my language"- Wittgenstein.


Αθηνά Παπαδοπούλου
Η ελληνική γλώσσα - και δη η αρχαία - εντοπίζεται σε κάθε γλώσσα "ινδοευρωπαϊκής" ρίζας (προσοχή στα εισαγωγικά). Η αξία της είναι ανεκτίμητη, είναι πραγματικά η μητέρα όλων των γλωσσών. Η δε καταστροφή της είναι εσκεμμένη και αποσκοπεί στη διάβρωση της σκέψεως - του Λόγου - αφού η γλώσσα είναι το εργαλείο, με το οποίο εκφράζουμε τη σκέψη μας. Η ελληνική συγκεκριμένα είναι κάτι παραπάνω από αυτό, αφού προκύπτει από την ίδια τη Φύση, βάσει μαθηματικών-συμπαντικών δομών. Δεν υπερβάλλω. Όσοι έχουν "ψαχτεί" λίγο παραπάνω, με καταλαβαίνουν πιστεύω. Είναι χρέος μας ιερό να διαφυλάξουμε τη γλώσσα μας, γιατί μέσα απ'αυτήν γεννιέται ξανά και ξανά ο πολιτισμός μας, η ελληνική σκέψη, το Όλον!
Υ.Γ. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, το ότι οι Έλληνες της αρχαιότητος ήταν ο λαός που μεγαλούργησε περισσότερο απ'όλους τους άλλους. Αυτό οφειλόταν στη γλώσσα τους.
"Τα όρια του κόσμου μου είναι τα όρια της γλώσσας μου" - Βίτγκενστάιν.


Τα Παναθήναια
Το παρόν κείμενο εδιδάσκετο εις τα δημοτικά σχολεία και καθ` όλην την διάρκειαν της δικτατορίας, σε αντίθεση με την μεταπολίτευση που τα «ανακαίνισε» (!!!) για να μας… φωτίσει!
Τα Παναθήναια ήσαν η μεγίστη εορτή των Αθηνών. Διεκρίνοντο εις μεγάλα και μικρά Παναθήναια. Τα μικρά εορτάζοντο κατ` έτος, τα μεγάλα ανά παν τέταρτον έτος και διήρκουν περισσότερας ημέρας από τα μικρά.Τας πρώτας ημέρας της εορτής των μεγάλων Παναθηναίων εγίνοντο διάφοροί μουσικοί, γυμνικοί και ιππικοί αγώνες. Εις τους μουσικούς αγώνας απηγγέλλοντο τα ποιήματα του Ομήρου. Και ηγωνίζοντο μεταξύ των αυληταί, κιθαρισταί και αοιδοί και έψαλλον με συνοδείαν αυλού ή κιθάρας. Οι γυμνικοί αγώνες περιελάμβανον τα αγωνίσματα του δρόμου, της πάλης, του παγκρατίου, του πεντάθλου. Εις τους αγώνας αυτούς ηγωνίζοντο χωριστά οι άνδρες, οι έφηβοι και οι παίδες. Οι ιππικοί ήσαν αγώνες ίππων μετ` αναβάτου ή ίππων, οι οποίοι έσυρων άρματα.
Εκτός τούτων αναφέρονται ακόμη και οι εξής αγώνες: η πυρρίχη, δήλα δή όρχησις με όπλα, και η λαμπαδηδρομία, ήτοι δρόμος ανδρών, οι οποίοι εκράτουν ανημμένας λαμπάδας. Αναφέρεται και ο αγών ευανδρίας, κατά τον οποίον εκάστη των δέκα φυλών παρουσίαζε μερικούς γέροντας, και ενίκα εκείνη η φυλή, ήτις επεδείκνυε τους θαλερωτέρους και ακμαιοτέρους.
Τα βραβεία, τα οποία ελάμβανων οι νικηταί, ήσαν στέφανοι, χρήματα και έλαιον από τας ιεράς ελαίας της Αθηνάς, αι οποίαι ήσαν εις τον χώρον της Ακαδημίας, πλησίον του Κολωνού.
Την άλλην ημέραν προσέφερον οι Αθηναίοι με μεγάλη πομπήν τον πέπλον, τον οποίον ύφαινον ευγενείς παρθένοι των Αθηνών, λεγόμεναι εργαστίναι. Η προσφορά αυτού ήτο ο κύριος σκοπός της εορτής των Παναθηναίων. Δια τούτο εφέρετο εις την Ακρόπολιν με μεγάλην τελετήν.
Την ημέραν εκείνην οι Αθηναίοι όλοι και πολλοί ξένοι συνηθροίζοντο εις τον έξω Κεραμικόν ή παρετάσσοντο εις τάξιν. Την πομπήν διηύθυνον ιδιαίτεροι άρχοντες, λεγόμενοι «ιεροποιοί». Ελάμβανον δε μέρος εις αυτήν και άλλοι άρχοντες των Αθηνών, ιερείς και ιέρειαι, μάντεις δια τας θυσίας και κήρυκες, οι οποίοι εφρόντιζον διά την τάξιν. Οι περισσότεροι εκ των πολιτών ηκολούθουν ως οπλίται. Έφερον δήλα δη ασπίδα και λόγχη. Οι πλουσιότεροι ηκολούθουν έφιπποι και μεταξύ τούτων ήσαν οι λαμπρότεροι και αριστοκρατικώτεροι νέοι των Αθηνών. Απ` αυτούς συνεκροτείτο το ιππικόν της πόλεως. Τους πεζούς οδήγουν οι στρατηγοί και οι ταξίαρχοι και τους ιππείς οι φύλαρχοι και οι ίππαρχοι. Άλλοι τέλος ήρχοντο καθήμενοι επί των πομπικών ζυγών, δήλα δή αρμάτων, εκ των οποίων πολλά είχον αγωνιστεί εις τους ιππικούς αγώνας των προηγουμένων ημερών.
Εις την πομπήν ελάμβανον μέρος και αι κανηφόροι, ευγενείς Αθηναίαι παρθένοι, αι οποίαι έφερον κάνιστρα και άλλα σκεύη χρήσιμα εις τας θυσίας. Από τους ξένους ηκολούθουν οι θεωροί, ήτοι οι αντιπρόσωποι ξένων πόλεων, ιδίως των αποικιών και των συμμάχων. Μέγα μέρος της τελετής απετέλουν τα ιερεία, ήτοι οι βόες και τα πρόβατα, που προωρίζοντο δια τας θυσίας. Οι Αθηναίοι προσέφερον εκατόμβην (θυσίαν εκατό βοών). Αι αποικίαι και αι πόλεις των συμμάχων ήσαν υποχρεομέναι να στέλνουν μίαν αγελάδα και δύο πρόβατα εκάστη.
Η πομπή αυτή ανεχώρει από τον Κεραμικόν και διά του Διπύλου εισήρχετο εις τον δρόμον. Ο δρόμος ήτο πλατεία οδός, η οποία οδήγει εις την Αγοράν (μεταξύ Θησείου, στοάς Αττάλου και Αρείου Πάγου), και από την Αγοράν ανέβαινεν εις την Ακρόπολιν. Ο πέπλος της Αθηνάς έως εκεί εφέρετο κρεμάμενος ως ιστίον από τας κεραίας πλοίου, το οποίον εκινείτο επί τροχών. Όταν έφτανον εις την είσοδον της Ακροπόλεως, κατεβιβάζετο ο πέπλος και εφέρετο εις τον ναόν. Τα ζώα, βόες και πρόβατα, ανέβαινον επίσης εις την Ακρόπολιν και εκεί εθυσιάζοντο. Και τότε ο κήρυξ μεγαλοφώνως ηύχετο υπέρ της σωτηρίας και υγείας των Αθηναίων και των συμμάχων των.
Κατόπιν τα κρέατα διεμοιράζοντο εις τους πολίτας και η εορτή ετελείωνε διά γενικής ευωχίας, κατά την οποίαν έπινον από μεγάλα ποτήρια, λεγόμενα Παναθηναϊκά.
« Η Ακρόπολις των Αθηνών»
Χρήστος Τσούντας (διασκευή)
Αναγνωστικό ΣΤ` Δημοτικού 1964


Περικλής Γιανουλίδης
Άρα μιλάμε και Τούρκικα.....Δικαίως μας αποκαλούν Ρωμιούς και όχι Έλληνες ,ραγιάδες δε παραμένουμε ;;;;;;;;
Καθημερινά χρησιμοποιούμε ένα σωρό λέξεις οι οποίες είναι Τουρκικές και όμως δεν γνωρίζουμε την προέλευση τους και την αντίστοιχη ελληνική έννοια.
Εδώ θα σας δώσω μερικές από αυτές για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ.
ΑΛΑΝΙ (αλήτης),
ΑΛΑΝΑ (ανοιχτός χώρος),
ΑΓΑΣ (δεσποτικός-αυταρχικός),
ΑΓΙΑΖΙ (πρωινό ή νυχτερινό κρύο),
ΓΙΑΟΥΡΤΙ (πηγμένο γάλα),
ΚΑΡΠΟΥΖΙ (υδροπέπων),
ΜΕΝΕΞΕΣ (εύοσμο λουλούδι),
ΣΟΥΓΙΑΣ (μαχαιράκι),
ΤΕΝΕΚΕΣ (δοχείο),
ΦΛΙΤΖΑΝΙ (κύπελλο),
ΤΣΕΠΗ (θυλάκιο),
ΤΑΒΑΝΙ (οροφή),
ΤΖΑΚΙ (παραγώνι),
ΚΑΙΚΙ (βάρκα),
ΜΕΛΤΕΜΙ (άνεμος ετησίας),
ΜΑΝΑΒΗΣ (οπωροπώλης),
ΜΠΑΚΑΛΗΣ (παντοπώλης),
ΓΛΕΝΤΙ (διασκέδαση),
ΚΑΒΓΑΣ (φιλονικία),
ΚΕΦΙ (ευδιαθεσία),
ΧΑΤΙΡΙ (χάρη),
ΝΤΕΡΤΙ (καημός),
ΝΤΑΒΑΝΤΟΥΡΙ (σύγχυση),
ΤΣΙΜΠΟΥΚΙ (καπνοσύριγγα),
ΧΑΣΑΠΙΚΟ (κρεοπωλείο),
ΝΤΟΥΛΑΠΙ (ιματιοθήκη),
ΔΕΡΒΕΝΙ (κλεισούρα),
ΜΠΑΙΡΑΚΙ (σημαία),
ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ (βοσκός-ποιμένας),
ΓΙΛΕΚΟ (περιθωράκιον),
ΧΑΜΠΑΡΙΑ (αγγελία-νέα),
ΓΙΑΠΙ (οικοδομή),
ΓΙΑΚΑΣ (περιλαίμιο),
ΓΙΑΡΜΑΣ (ροδάκινο),
ΓΙΝΑΤΙ (πείσμα),
ΓΙΟΥΡΟΥΣΙ (επίθεση),
ΓΚΕΜΙ (χαλινάρι),
ΓΟΥΡΙ (τύχη),
ΓΡΟΥΣΟΥΖΗΣ (κακότυχος),
ΓΚΑΙΝΤΑ (άσκαυλος),
ΕΡΓΕΝΗΣ (άγαμος),
ΖΑΜΑΝΙΑ (μεγάλο χρονικό διάστημα),
ΖΑΡΖΑΒΑΤΙΚΑ (λαχανικά),
ΖΟΡΙ (δυσκολία),
ΖΟΥΜΠΟΥΛΙ (υάκινθος),
ΚΑΒΟΥΚΙ (καύκαλο),
ΚΑΒΟΥΡΔΙΖΩ(φρυγανίζω-ξεροψήνω),
ΚΑΖΑΝΙ (λέβητας),
ΚΑΣΜΑΣ (αξίνα-σκαπάνη),
ΚΑΛΕΜΙ (γραφίδα),
ΚΑΛΟΥΠΙ (μήτρα-πρότυπο),
ΚΑΛΠΙΚΟΣ (κίβδηλος),
ΚΑΠΑΚΙ (σκέπασμα- κάλυμμα),
ΚΑΡΑΟΥΛΙ (φρουρά-σκοπιά),
ΚΟΥΒΑΣ (κάδος-αγγείο),
ΝΤΙΠ ΓΙΑ ΝΤΙΠ (ολωσδιόλου),
ΚΑΤΣΙΚΑ (ερίφι-γίδα),
ΚΕΛΕΠΟΥΡΙ (ανέλπιστο εύρημα),
ΚΙΜΑΣ (ψιλοκομμένο κρέας),
ΚΙΟΣΚΙ (περίπτερο),
ΚΟΛΑΙ (ευκολία-άνεση),
ΚΟΛΑΟΥΖΟΣ (οδηγός),
ΚΟΠΙΤΣΑ (πόρπη),
ΚΟΤΖΑΜ (τεράστιος-πελώριος),
ΚΟΤΣΑΝΙ (μίσχος),
ΚΑΦΑΣΙ (κιβώτιο),
ΚΟΤΣΙ (αστράγαλος),
ΚΟΥΒΑΡΝΤΑΣ (γενναιόδωρος-ανοιχτοχέρης),
ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ (δοχείο χρημάτων),
ΚΟΥΣΟΥΡΙ (ελάττωμα-μειονέκτημα),
ΚΟΥΤΟΥΡΟΥ (ασύνετα-απερίσκεπτα),
ΛΑΓΟΥΜΙ (υπόνομος-οχετός),
ΛΑΠΑΣ (χυλός),
ΛΕΒΕΝΤΗΣ (ανδρείος-ευσταλής),
ΛΕΚΕΣ (κηλίδα),
ΛΕΛΕΚΙ (πελαργός),
ΛΟΥΚΙ (υδροσωλήνας),
ΜΑΓΙΑ (προζύμη-ζυθοζύμη),
ΜΑΓΚΑΛΙ (πύραυνο),
ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ (έρημος),
ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ (πετροσέλινο-μακεδονίσι),
ΜΑΝΤΖΟΥΝΙ (φάρμακο),
ΜΑΟΥΝΑ (φορτηγίδα),
ΜΑΡΑΖΙ (φθίση),
ΜΑΡΑΦΕΤΙ (μικρό εργαλείο),
ΜΑΣΟΥΡΙ(μικρό ξύλο),
ΜΑΧΑΛΑΣ (συνοικία),
ΜΕΖΕΣ (ορεκτικά),
ΜΕΝΤΕΣΕΣ (στρόφιγγα),
ΜΕΡΑΚΙ (πόθος),
ΜΕΡΕΜΕΤΙ (επισκευή-επιδιόρθωση),
ΜΟΥΣΑΜΑΣ (κερωμένο-αδιάβροχο ύφασμα),
ΜΟΥΣΑΦΙΡΗΣ(φιλοξενούμενος-επισκέπτης),
ΜΠΑΓΙΑΤΙΚΟ (μη νωπό),
ΜΠΑΓΛΑΡΩΝΩ (δένω-φυλακίζω),
ΜΠΑΛΤΑΣ (πελέκι),
ΜΠΑΜΙΑ (ιβίσκος ο εδώδιμος),
ΜΠΑΜΠΑΣ (πατέρας),
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ(ο πολύ γέρος),
ΜΠΑΞΕΣ (περιβόλι-κήπος),
ΜΠΑΡΟΥΤΙ (πυρίτιδα),
ΜΠΑΤΖΑΚΙ (κνήμη-σκέλη),
ΜΠΑΤΖΑΝΑΚΗΣ (σύγαμπρος-συννυφάδα),
ΜΠΑΤΙΡΙΣΑ(πτωχεύω-χρεοκοπώ),
ΜΠΑΧΑΡΙΚΟ (αρωματικό άρτυμα),
ΜΠΕΚΡΗΣ (μέθυσος),
ΜΠΕΛΑΣ(ενόχληση),
ΠΟΥΣΤΗΣ-ΜΠΙΝΕΣ (κίναιδος-ασελγής),
ΜΠΟΓΙΑ (βαφή-χρώμα),
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ (ελαιοχρωματιστής)
ΜΠΟΙ (ανάστημα-ύψος),
ΜΠΟΛΙΚΟΣ (άφθονος),
ΜΠΟΣΤΑΝΙ (λαχανόκηπος),
ΜΠΟΣΙΚΟΣ (χαλαρός),
ΜΠΟΥΖΙ (πάγος-ψύχρα),
ΜΠΟΥΛΟΥΚΙ (στίφος-άτακτο πλήθος),
ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ (καλοθρεμμένος-παχουλός),
ΜΠΟΥΝΤΑΛΑΣ (κουτός-ανόητος),
ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΜΙ (φυλακή),
ΜΠΟΥΡΙ (καπνοσωλήνας),
ΜΠΟΡΑ (καταιγίδα)
ΜΠΟΥΤΙ (μηρός),
ΜΠΟΥΧΤΙΣΜΑ (κορεσμός),
ΝΑΖΙ (κάμωμα-φιλαρέσκεια),
ΝΤΑΜΑΡΙ (φλέβα-λατομείο),
ΝΤΑΜΠΛΑΣ (αποπληξία),
ΝΤΑΝΤΑ (παραμάνα-τροφός),
ΝΤΑΡΑΒΕΡΙ (συναλλαγή-αγοραπωλησία),
ΝΤΕΛΑΛΗΣ (διαλαλητής),
ΝΤΕΛΗΣ (παράφρονας),
ΝΤΙΒΑΝΙ (κρεβάτι),
ΝΤΟΥΒΑΡΙ (τοίχος),
ΝΤΟΥΜΑΝΙ (καταχνιά-καπνός),
ΝΤΟΥΝΙΑΣ (κόσμος-ανθρωπότητα),
ΠΑΖΑΡΙ (αγορά-διαπραγμάτευση),
ΠΑΝΤΖΑΡΙ (κοκκινογούλι-τεύτλο),
ΠΑΤΖΟΥΡΙ (παραθυρόφυλλο),
ΠΑΠΟΥΤΣΙ (υπόδημα),
ΠΕΡΒΑΖΙ (πλαίσιο θυρών),
ΠΙΛΑΦΙ (ρύζι),
ΡΑΧΑΤΙ (ησυχία)
ΣΑΚΑΤΗΣ (ανάπηρος),
ΣΑΜΑΤΑΣ (θόρυβος),
ΣΕΝΤΟΥΚΙ (κιβώτιο),
ΣΕΡΤΙΚΟ (τσουχτερό, βαρύ),
ΣΙΝΑΦΙ (συντεχνία, κοινωνική τάξη),
ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ(πίδακας),
ΣΙΡΟΠΙ (πυκνόρρευστο διάλυμα ζάχαρης),
ΣΑΙΝΙ (ευφυής),
ΡΟΥΣΦΕΤΙ (χαριστική εξυπηρέτηση),
ΣΟΒΑΣ (ασβεστοκονίαμα),
ΣΟΙ (καταγωγή-γένος),
ΣΟΚΑΚΙ (δρόμος),
ΣΟΜΠΑ (θερμάστρα),
ΣΟΥΛΟΥΠΙ (μορφή-σχήμα),
ΤΑΜΠΛΑΣ (αποπληξία-συγκοπή),
ΤΑΠΙ (χωρίς χρήματα),
ΤΑΡΑΜΑΣ (αυγοτάραχο),
ΤΑΣΑΚΙ (σταχτοδοχείο),
ΤΑΧΙΝΙ (αλεσμένο σουσάμι),
ΤΑΨΙ (μαγειρικό σκεύος),
ΤΕΚΕΣ (καταγώγιο),
TΕΜΠΕΛΗΣ (οκνηρός-ακαμάτης),
ΤΕΡΤΙΠΙ (τέχνασμα-απάτη),
ΤΕΦΑΡΙΚΙ (εκλεκτό-αριστούργημα),
ΤΕΦΤΕΡΙ(κατάστιχο),
ΤΖΑΜΙ (υαλοπίνακας-γυαλί),
ΤΣΑΜΠΑ (δωρεάν),
ΤΖΑΝΑΜΠΕΤΗΣ (κακότροπος-δύστροπος),
ΤΟΠΙ (σφαίρα),
ΤΟΥΛΟΥΜΙ (ασκός),
ΤΟΥΛΟΥΜΠΑ (αντλία),
ΤΟΥΜΠΕΚΙ (σιωπή),
ΤΡΑΜΠΑ (ανταλλαγή),
ΤΣΑΙΡΙ (λιβάδι-βοσκοτόπι),
ΤΣΑΚΑΛΙ (θώς),
ΤΣΑΚΙΡΗΣ (γαλανομάτης),
ΤΣΑΚΜΑΚΙ (αναπτήρας),
ΤΣΑΝΤΑ (δερμάτινη θήκη),
ΤΣΑΝΤΙΡΙ (σκηνή),
ΤΣΑΠΑΤΣΟΥΛΗΣ (ανοικοκύρευτος-άτσαλος),
ΤΣΑΡΚΑ (επιδρομή-περιπλάνηση),
ΤΣΑΝΤΙΖΩ (εξοργίζω-προσβάλω),
ΤΣΑΧΠΙΝΗΣ(κατεργάρης-πονηρός),
ΤΣΙΓΚΕΛΙ(αρπάγη-σιδερένιο άγκιστρο),
ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ-ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ (φιλάργυρος),
ΤΣΙΡΑΚΙ (ακόλουθος),
ΤΣΙΣΑ(ούρα),
ΤΣΙΦΤΗΣ (άψογος-ικανός),
ΤΣΟΥΒΑΛΙ (σακί),
ΤΣΟΥΛΟΥΦΙ (δέσμη μαλλιών),No comments:

Post a Comment